Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5016
Title: Bursa Vakıf Kültürü Müzesi hat levhaları
Other Titles: Bursa Foundation Culture Museum calligraphy tablets
Authors: Dağdeler, Coşkun
Yavaş, Doğan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı/Türk-İslam Sanatları Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Calligraphy
Hat
Hattat
Vakıf
Müze
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi
Calligraph
Foundation
Museum
Bursa Foundation Culture Museum
Issue Date: 1-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaş, D. (2019). Bursa Vakıf Kültürü Müzesi hat levhaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tarih boyunca Kur‟an yazısı İslam topluluklarının ortak yazısı olmuştur. Ancak bu yazıyı geliştirme, güzelleştirme yolunda en çok emek sarf eden Osmanlılar, olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Osmanlıların, bu çabaları yazıyı başlı başına bir sanat haline getirmiştir. Bunun en önemli gerçeğinin tespiti “Kur‟an Hicaz‟da nazil oldu, Mısır‟da okundu, İstanbul‟da yazıldı” sözü bunu en güzel anlatmaktadır. Bu çalışmada, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi koleksiyonunda bulunan hat levhaları incelenmiştir. İncelemiş olduğumuz her bir eser için fotoğraflar çekilmiş ve bilgi fişleri oluşturulmuştur. Bilgi fişlerinde hat levhalarının okunuşları ve açıklamaları, dönemleri ve hattatları, ebatları, bezemelerinde kullanılan teknikler, süsleme özellikleri ve işleme teknikleri gibi bilgiler envanter kayıtlarına dayanarak verilmiştir. Araştırmada incelemiş olduğumuz 77 adet hat levhasının XVIII. ve XX. yüzyıl tarihleri arasına ait olduğu belirlenmiştir.
It is a well known fact that the alphabet of Holy Qur‟an is the universal alphabet of Islamic communities. The Ottomans put a considerable and remarkable efforts to develop and signify this alphabet. These efforts evolved into the alphabet being considered as a medium of art. The following saying concludes this evolution “The Qur‟an was revealed in Hicaz, read in Egypt and written in Istanbul.” This work is a detailed summary of Bursa Foundation Culture Museum Calligraphy tablets. All the calligraphy tablets were stored as photographs and identified with information sheets. The information sheets cover the readings, explanations, periods, calligraphs, sizes, illumination techniques, decorations and production specifications. The study covers 77 calligraphy tablets dated between 18th and 20th centuries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5016
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi Hat Levhaları.pdf19.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons