Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüler, İsmail-
dc.contributor.authorŞit, Nura-
dc.date.accessioned2020-01-03T10:15:34Z-
dc.date.available2020-01-03T10:15:34Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citationŞit, N. (2019). Ömer Ebu Rişe’nin şiirlerinin dil ve üslup özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5014-
dc.description.abstractBu çalışmada insanla ortaya çıkan konuşma tarzlarının dil üsluplarından bahsedilmiştir. Her devirde edebi alanda büyük edipler ve şairler var olmuştur. Özellikle modern Arap Edebiyatında büyük bir şair olmasının yanı sıra klasiği de göz ardı etmeyen Ömer Ebû Rîşe’nin (1910-1990) şairliği ele alınarak incelenmiştir. Ortaya konulan tezde Ömer Ebû Rîşe’nin üslup özellikleri ile ilgili örnek şiirler sunulup bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Böylece hem Ömer Ebû Rîşe’ye hem de onun şiirlerinin özelliklerine dair örnekler verilerek konuya zenginlik katılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis work analyses the literary styles of communication that came to be with the beginning of humanity. Every era has great poets and writers, each with their own unique linguistic style. In particular, the artistic aspects of Arabic literature has been studied through Umar Abu Reesha (1910-1990), who effectively combined both classic and modern literature in his works. In this thesis Umar Abu Reesha’s stylistic features were presented an analyzed through his poems. This subject, therefore, was enriched with examples of the stylistic features of his poems and the life Umar Abu Reesha himself.en_US
dc.format.extentXII, 89 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÖmer Ebû Rîşetr_TR
dc.subjectUmar Abu Reeshaen_US
dc.subjectÜsluptr_TR
dc.subjectEdebiyattr_TR
dc.subjectİfadetr_TR
dc.subjectVezintr_TR
dc.subjectKafiyetr_TR
dc.subjectTeşbihtr_TR
dc.subjectMecaztr_TR
dc.subjectİstiaretr_TR
dc.subjectStyleen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectExpressionen_US
dc.subjectRhythmen_US
dc.subjectRhymeen_US
dc.subjectAssimilationen_US
dc.subjectMetaphoren_US
dc.titleÖmer Ebu Rişe’nin şiirlerinin dil ve üslup özellikleritr_TR
dc.title.alternativeThe linguistic and stylistic features of Umar Abu Reesha’s poemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri/Anabilim Dalı Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nura_şit_tez.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons