Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5014
Title: Ömer Ebu Rişe’nin şiirlerinin dil ve üslup özellikleri
Other Titles: The linguistic and stylistic features of Umar Abu Reesha’s poems
Authors: Güler, İsmail
Şit, Nura
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri/Anabilim Dalı Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.
Keywords: Ömer Ebû Rîşe
Umar Abu Reesha
Üslup
Edebiyat
İfade
Vezin
Kafiye
Teşbih
Mecaz
İstiare
Style
Literature
Expression
Rhythm
Rhyme
Assimilation
Metaphor
Issue Date: 26-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şit, N. (2019). Ömer Ebu Rişe’nin şiirlerinin dil ve üslup özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada insanla ortaya çıkan konuşma tarzlarının dil üsluplarından bahsedilmiştir. Her devirde edebi alanda büyük edipler ve şairler var olmuştur. Özellikle modern Arap Edebiyatında büyük bir şair olmasının yanı sıra klasiği de göz ardı etmeyen Ömer Ebû Rîşe’nin (1910-1990) şairliği ele alınarak incelenmiştir. Ortaya konulan tezde Ömer Ebû Rîşe’nin üslup özellikleri ile ilgili örnek şiirler sunulup bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Böylece hem Ömer Ebû Rîşe’ye hem de onun şiirlerinin özelliklerine dair örnekler verilerek konuya zenginlik katılmıştır.
This work analyses the literary styles of communication that came to be with the beginning of humanity. Every era has great poets and writers, each with their own unique linguistic style. In particular, the artistic aspects of Arabic literature has been studied through Umar Abu Reesha (1910-1990), who effectively combined both classic and modern literature in his works. In this thesis Umar Abu Reesha’s stylistic features were presented an analyzed through his poems. This subject, therefore, was enriched with examples of the stylistic features of his poems and the life Umar Abu Reesha himself.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5014
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nura_şit_tez.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons