Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5013
Title: Milletlerarası ticarî tahkimde uyuşmazlıkların çözüm aracı olarak elektronik ticarî tahkim
Other Titles: Electronic commercial arbitration as a tool for the settlement of disputes in international commercial arbitration
Authors: Özgenç, Zeynep
Mohammed, Bashdar Abdullah Mohammed
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı.
Keywords: Tahkim
Arbitration
İnternet
Uyuşmazlık
Elektronik tahkim
Çözüm
Elektronik hakem kararı
Internet
Online arbitration
Dispute resolution
Online arbitral awards
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Mohammed, B. A. M. (2019). Milletlerarası ticarî tahkimde uyuşmazlıkların çözüm aracı olarak elektronik ticarî tahkim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Geleneksel tahkim milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde yaygın olarak kullanılan bir çözüm yöntemidir. Elektronik tahkim, geleneksel tahkimin tüm özelliklerine sahip olan, ancak elektronik ortamda gerçekleşen tahkimdir. Geleneksel tahkimin, elektronik ticaretin gereklerine uygun gelişmeyi sağlayamadığı da aşikârdır. İşte bu durum karşısında, milletlerarası ticarî faaliyetlerden özellikle elektronik ortamda cereyan eden ticarî faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların “elektronik tahkim” yoluyla çözülmesi artık sıkça gündeme gelmektedir. Elektronik tahkim, elektronik ticaretin gelişmesi ile paralel olarak gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda, yüksek lisans tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. ilk bölümde; tahkime iliGkin genel bilgiler içermektedir ve elektronik tahkime giriş niteliği taşımaktadır. ikinci bölümde ise, milletlerarası elektronik ticarî tahkimde kanunlar ihtilâfı meseleleri üzerinde duracağız. Üçüncü bölümde de elektronik tahkimde, tahkim talebinden karar verilme ve uygulama sürecine kadar değineceğiz. Bu çalışmada bu konuların ortaya çıkardığı sorunlar ve öneriler incelenerek çalışmaya son verilmiştir.
Traditional arbitration is widely used as a solution for international commercial disputes. Electronic arbitration is the arbitration that takes all the features of traditional arbitration but takes place in an electronic environment. It is evident that traditional arbitration has not provided for appropriate developments suitable to the requirements of electronic commerce. As a result of this situation, the solving of disputes arising from international commercial activities, especially in the electronic environment, by using electronic arbitration is frequently discussed. Electronic arbitration has developed and expanded in parallel with the development of electronic commerce. In this context, our thesis study consists of three parts. In the first part; it contains general information on arbitration with an introduction to electronic arbitration. In the second part, we focus on issues of conflict of laws in international electronic commercial arbitration. In the third section, we touch on the arbitration process in electronic arbitration also the decision-making and implementation process. In this study, the problems and suggestions of these issues were examined and the study was finalized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5013
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bashdar abdullah mohammed_mohammed_tez.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons