Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5010
Title: Kronik kalp yetmezliği'nin akut alevlenmesinin kardiyojenik şok evresinde kısa süreli ventrikül destek sistemlerinin etkinliği
Other Titles: The efficacy of short term circulatory support systems in chronic heart failure patients presenting with acute decompansating cardiogenic shock
Authors: Saba, Davit
Yılmaz, Ekrem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kardiyojenik şok
Mekanik dolaşım desteği
Cardiogenic shock
Mechanical circulatory support
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, E. (2014). Kronik kalp yetmezliği'nin akut alevlenmesinin kardiyojenik şok evresinde kısa süreli ventrikül destek sistemlerinin etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kalp yetmezliği kronik süreçte hayat kalitesini ve hayatta kalımı düşüren yaygın bir hastalıktır. Bu hastalık sebebiyle gerçekleşen ölümler genellikle akut dekompanzasyon atakları ile olmaktadır. Çeşitli sebeplerle tetiklenen bu dekompanzasyon ataklarının, hastalığın yarattığı miyokard disfonksiyonu sebebiyle hayatta kalım oranları çok düşük olan "kardiyojenik şok" evresine ilerlemesi durumunda geleneksel yöntemler çoğu zaman yetersiz kalmakta ve hasta kaybedilmektedir. Kalp yetmezliği hastaları için kalbin mekanik bir organ olmasından da faydalanılarak pompa fonksiyonunu üstlenecek mekanik cihazlar geliştirilmiştir. Uzun yıllar boyunca destek sağlayabilen cihazlar olduğu gibi özellikle kardiyojenik şok hastalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş destek süresi sınırlı ancak kolay ve hızlı implante edilebilen düşük maliyetli cihazlar da hastalara yeni bir şans verebilmektedir. Bu çalışmada İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği' nde Eylül 2010 – Aralık 2013 tarihleri arasında kardiyojenik şok tanısıyla CentriMag® kısa süreli dolaşım destek sistemi takılmış olan 30 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Yapılan incelemede 30 hastadan 8' inin kalp nakline, 3 hastanın HVAD®, 1 hastanın ise Excor®' a köprülendiği saptandı. Hastaların 2' sinde hedeflenen hemodinaminin sağlanması için inotrop desteğe gereksinim oldu. Kardiyojenik şok nedeniyle yükselmiş olan transaminaz, üre ve kreatinin değerlerinin mekanik desteğin başlaması sonrası düşüşe geçtiği görüldü. Bu sayede hastaların kalp nakli veya uzun dönem mekanik destek sistemlerine uygun birer aday haline geldikleri görüldü. Bu çalışmayla CentriMag® isimli kısa süreli ventrikül destek sisteminin mortalitesi son derece yüksek bir klinik tablo olan kardiyojenik şok anında geleneksel inotrop ve intraaortik balon pompasına (İABP) kıyasla çok daha yüksek sağkalım oranları sağladığı saptanmıştır.
Heart failure is a common disease that decreases the quality of life and survival rates in chronic process. Deaths due to this disease generally occur by acute decompensation episodes. Conventional therapies generally remain inadequate if disease progresses to cardiogenic shock phase which has very low survival rates because of the myocardial disfunction caused by the disease itself. Mechanical devices undertaking the pump function of the heart have been developed for heart failure patients benefiting from being a mechanical organ of the heart. Low cost devices especially designed for cardiogenic shock patients that have short durability but require easy and fast implantation procedures can also give a new chance as there are devices that can support for long years. In this study the data of 30 patients which CentriMag® short term circulatory support system was implanted due to cardiogenic shock between September 2010 and December 2013 in İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital were reviewed retrospectively. The results showed that eight patients were bridged to transplant, three to HVAD® and one to Excor®. Two patients required additional inotropic support for targeted hemodynamics. It was found that increased levels of transaminases, urea and creatinine started to decrease after the initiation of circulatory support. Thus, the patients became suitable candidates for heart transplantation or long term mechanical support. In this study we showed that CentriMag® short term mechanical circulatory system has much better survival rates than conventional inotrope and inta-aortic baloon pump (IABP) therapy in case of cardiogenic shock which has very high mortality rates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5010
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377052.pdf965.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons