Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5006
Başlık: Platon'da ölümsüzlük kuramı: Phaidon diyaloğu üzerine bir tahlil denemesi
Diğer Başlıklar: The Theory of importality in Platon: An analytical essay on Platon's phaidon dialogue
Yazarlar: Aydınlı, Yaşar
Karaköse, Şevket
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Platon
Ölümsüzlük
Immortality
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaköse, Ş. (1996). Platon'da ölümsüzlük kuramı: Phaidon diyaloğu üzerine bir tahlil denemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5006
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054242.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.17 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons