Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5002
Title: Stoacı geleneğin determinist çizgisinde Seneca’nın özgürlük anlayışı
Other Titles: Seneca’s understanding of freedom in determininist line of Stoaci tradition
Authors: Çüçen, A. Kadir
Akabik, Ceyda Altıntop
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Seneca
Freedom
Özgürlük
Stoa
Antik Yunan
Roma
Köle
Determinizm
Ancient Greek
Rome
Slave
Determinism
Issue Date: 17-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akabik, C. A. (2019). Stoacı geleneğin determinist çizgisinde Seneca’nın özgürlük anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Seneca’nın özgürlük kavramına dair fikirlerini, Antik Yunan ve Roma felsefesi temelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme yapılırken, öncelikle Antik Yunan Uygarlığının özgür yurttaş ve köle ayrımındaki toplum yapısı, beraberinde ise Roma’nın politik ve kültürel yapısı ele alınmıştır. Bu bağlamda araştırmanın ilk kısmının odağında, Antik Yunan’ın söz konusu politik ve kültürel yapısı Platon ve Aristoteles’in özgürlük anlayışlarından yola çıkarak açıklanırken akabinde, Roma toplumunun özgürlük anlayışı Stoa felsefesinin önderliğinde incelenmiştir. Böylelikle Seneca’nın, Stoa öğretisinde hakim olan determinizm çizgisinde özgürlüğe nasıl alan açtığı araştırılmış ve belirlenen bu özgürlüğün günümüz dünyasındaki yerinin imkânı değerlendirilirmiştir.
This study aims to examine Seneca's ideas on the concept of freedom on the basis of ancient Greek and Roman philosophy. In this study, first of all, the social structure of Ancient Greek Civilization in the distinction of free citizen and slaves and the political and cultural structure of Rome are examined. In this context, in the focus of the first part of the research, while the political and cultural structure of Ancient Greece is explained from the understanding of freedom of Plato and Aristotle, the understanding of freedom of Roman society was examined under the leadership of Stoa philosophy. Thus, how Seneca opened the space for freedom along the line of determinism prevailing in the doctrine of Stoa was investigated and the possibility of the place of this freedom in today's world was evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5002
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceyda ALTINTOP AKABİK.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons