Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4994
Title: Pseudo simetrik manifoldlar
Other Titles: Pseudo symmetric manifolds
Authors: Arslan, Kadri
Özgür, Cihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Pseudosimetrik manifold
Ricci-pseudosimetrik manifold
Weyl pseudosimetrik manifold
Semiparalel altmanifold
2-semiparalel altmanifold
Paralel ikinci temel formlu altmanifold
Hiperyüzey
B. Y. Chen eşitliği
Pseudosymmetric manifold
Ricci-pseudosymmetric manifold
Weyl-pseudosymmetric manifold
Semiparallel submanifold
2-Semiparalel submanifold
Submanifolds with parallel second fundamental form
Hypersurface
B. Y. Chen equality
Issue Date: 17-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, C. (2001). Pseudo simetrik manifoldlar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, pseudosimetrik manifoldlar semisimetrik, Ricci semisimetrik ve Weyl semisimetrik manifoldlann genelleştirilmiş hali olan pseudosimetrik manifoldlar ele alınmıştır. Bu tez yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. ikinci bölümde çalışmanın ileriki bölümlerinde kullanılan temel tanım ve kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde pseudosimetrik manifoldlann genel bir tanıtımı yapılarak, pseudosimetrik manifoldlarla ilgili temel tanım ve teoremler verilmiştir. Dördüncü bölümde konharmonik semiparalel ve konharmonik Ricci-simetrik hiperyüzey tanımları verilerek bu tür hiperyüzeylerin sağladığı eğrilik şartlan incelenmiştir. Beşinci bölümde B. Y. Chen eşitliğini sağlayan pseudosimetrik hiperyüzeyler incelenerek, bu sınıftaki hiperyüzeyler için pseudosimetri, Ricci-pseudosimetri ve Weyl pseudosimetri kavramlarının birbirine denk olduklan gösterilmiştir. Altıncı bölümde semiparalel yüzeyler incelenerek, semiparalel yüzeylerin genelleştirilmesi verilmiştir. Son bölüm olan yedinci bölümde ise 2-semiparalel altmanifold ve yüzeyler incelenerek, bu tür yüzeylerin genelleştirilmesi verilmiştir.
In this thesis we consider pseudosymmetric manifolds are the generafized cases of semisymmetric, Ricci-semisymmetric and Weyl semisymmetric manifolds This study consists of seven chapters. The first chapter is the introduction. In the second chapter, some basic definitions and notions which will be used in the other chapters are given. In the third chapter, the pseudosymmetry type manifolds are introduced and some basic definitions and theorems are given. In the fourth chapter, the definitions of the conharmonic semiparallel and conharmonic semisymmetric hypersurfaces are given and the curvature conditions of conharmonic semiparallel and conharmonic semisymmetric hypersurfaces are investigated. In the fifth chapter, pseudosymmetry type hypersurfaces satisfying B. Y. Chen equality are considered. It has been obtained that in the class o f the hypersurfaces satisfying B. Y. Chen equality, the pseudosymmetry, Ricci-pseudosymmetry and Weyl- pseudosymmetry notions are equivalent. In the sixth chapter, the generalizations of the semiparallel (R - h = 0 ) surfaces are given. In the final chapter, 2-semiparallel (R - Vh = 0) submanifolds and surfaces and the generalizations of such surfaces are considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4994
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109710.pdf2.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons