Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4989
Title: Tüm devrelerle modem sentezi
Other Titles: Modem synthesis with all circuits
Authors: Tütüncüoğlu, Ergür
Özütürk, Erdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Modem sentezi
Modem synthesis
Issue Date: 14-Sep-1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özütürk, E. (1987). Tümdevrelerle modem sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Veri iletişimi, modem, multiplekser ve veri geçiş tesisatlarıyla gerçekleştirilir. Multiplekser birçok ter­minalin merkezi bilgisayarla veya terminaller arasında tek bir hattan haberleşmenin yapılarak hat maliyeti veya kira bedelinden tasarruf yapılmasını sağlar. Ses frekans bandına göre tasarlanmış mevcut olan telefon hatlarından sayısal haberleşme modemler vasıtasıyla yapılır. Haberleş­menin yapıldığı her iki uçta birer modem bulunur. Bir uç­taki terminalden gönderilecek sayısal veri o uçtaki modem tarafından frekans kaymalı anahtarlama, faz kaymalı anahtarlama ya da QAM modülasyon yöntemlerinden biriyle modüle edilerek gönderilir. Bilgisayar tarafındaki diğer uçta ben­zer bir modem bu modüle edilmiş işareti demodüle ederek bilgisayara tekrar sayısal işaret biçiminde verir. Anlamını MOdülatör/DEModülatör kelimelerinin kısaltılmasından alan MODEM gönderilecek sayısal işareti modüle ettiği gibi, di­ğer uçtan gelen modüle edilmiş işareti de demodüle etmek­ tedir. İletişim hızı modülasyon yönteminin türüne ve hattın band genişliğine bağlıdır, örneğin aynı anda her iki yönde iletişimin yapıldığı full-dupleks çalışmada maksimum ileti­şim hızı 300 bps (bps: saniyedeki bit sayısı) tir. İletişi­min belli bir anda yalnızca bir yönde yapıldığı half-dupleks çalışmada ise bu hız iki katına çıkar. Paralel bilgi baytlarıyla işlem gören bilgisayarlar­ da seri veri aktarımı senkron ya da asenkron şekilde UART ya da USART’larla gerçekleştirilir. Bunlar paralel bitler­ den oluşan bilgiyi seri biçime çevirirler. Modemlerin ve iletişimin kontrolü, bu seri interfeyz adaptörleri saklayıcılarının program kontrolü altında okunması ya da yazıl­masıyla yapılır. Tek bir kırmıkta tüm modem fonksiyonlarının sağla­namadığı modem tümdevrelerinde çevresel devrelerin sayısı tek kırmık modemlere nazaran daha fazladır, örneğin, 6860 modem tümdevresinin dışında limitör, süzgeçler, eşik dedektörü gibi devrelerin tesis edilmesi gerekir. Duplekser, lokal modemin modülatöründen gelen işareti uzaktaki modeme iletilmek üzere telefon hattına, uzaktaki modemden gelen bilgiyi de telefon hattından alarak modemin demodülatörüne iletilmek üzere alıcı süzgecinin girişine verir. Alıcı süzgeci hatta verilmek üzere modülatörden gönderilen ve duplekser tarafından tamamiyle bastırılmamış olan lokal ta­şıyıcı işaretini daha da zayıflatır. Bu süzgecin çıkışı limitör ve eşik dedektörünü besler. Limitör tarafından genlikçe sınırlanmış işaret modemin demodülatör kısmına ve­rilir. Eşik dedektörün görevi uzaktaki modemden gelen işa­retin genliğinin bir referans gerilimiyle karşılaştırılarak yeteri genlikte bir işaretin gelip gelmediğini modemin için­deki modemin çalışmasını denetleyen kontrol bölümüne bildir­mektir. Süzgeçlerin karakteristikleri, modemin originate mo­demi (haberleşmeyi ilk başlatan modem), answer modemi (ori­ginate modeme cevap veren modem) ya da otomatik answer/originate modemi (otomatik olarak hem arayabilen hem de cevap verebilen modem) olmasına göre değişir. Tek kırmık modemler­ de ise bütün bu devreler tümdevre içerisinde gerçekleştiril­miştir.
The subject of this thessis is to design modem with integrated Circuits. To have the knowledge of data communication system with ali the system units is necessery to understand modem. Before that, at the begin- ning of this study, modem types and their classifications under transmission speeds and modilation methods, multipleksers and data access arangenments are examined. To make interconnection between modem and microcomputer, ACIA and serial data transfer in microprocessor are investigated. After these, two modems are designed with 6860 and 6946 (single chip). Finaly, using the MM74HC942, an acousfeically coupled modem is designed and set up with Atari 520ST Computer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4989
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002069.pdf
  Until 2099-12-31
3.75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons