Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4985
Title: Uludağ'da yayılış gösteren Quercus sp. epifitik likenleri üzerinde taksonomik incelemeler
Other Titles: Taxonomic investigations on the epiphytic lichens on Quercus sp. of Uludag
Authors: Öztürk, Şule
Töre, Burcu Kıymet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Likenler
Liken çeşitliliği
Quercus cerris var. cerris
Quercus frainetto
Quercus infectoria subsp. infectoria
Quercus petraea subsp. iberica
Quercus petraea subsp. petraea
Quercus pubescens ve Quercus robur subsp. robur
Uludağ
Bursa
Türkiye
Lichens
Lichen diversity
Uludag
Turkey
Issue Date: 7-Aug-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Töre, B. K. (2006). Uludağ'da yayılış gösteren Quercus sp. epifitik likenleri üzerinde taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Türkiye’de geniş bir yayılışa sahip olan Quercus cinsinin Uludağ’da yayılış gösteren taksonları üzerinde gelişen epifitik liken çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Epifitik liken örnekleri Uludağ’ da yayılış gösteren Quercus cerris L. var. cerris, Quercus frainetto Ten., Quercus infectoria Oliver subsp. infectoria, Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica, Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. petraea, Quercus pubescens Willd. ve Quercus robur L. subsp. robur L üzerinden toplanmıştır. 06.06.2004-24.05.2006 tarihleri arasında, 30 istasyondan toplanan toplam 765 liken örneği incelenerek 15 familyada 34 cinse ait 85 liken taksonu tespit edilmiştir. Bunlardan 7 liken taksonu Bursa için yeni kayıttır. Bursa için yeni kayıt olan taksonlar; Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau, Cladonia digitata (L.) Hoffm., Lecanora allophana (Ach.) Rühl., Lecanora expallens Ach., Lecanora glabrata (Ach.) Malme, Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. ve Usnea chaetophora Stirt’dır. Quercus cerris var. cerris üzerinden 61, Quercus frainetto üzerinden 21, Quercus infectoria subsp. infectoria üzerinden 21, Quercus petraea subsp. iberica üzerinden 59, Quercus petraea subsp. petraea üzerinden 56, Quercus pubescens üzerinden 31, Quercus robur subsp. robur üzerinden ise 19 liken taksonu tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to determine the epiphytic lichen diversity on Quercus sp. taxa of Uludag which is a widespread genus in Turkey. The epiphytic lichen taxa are collected from Quercus cerris L. var. cerris, Quercus frainetto Ten., Quercus infectoria Oliver subsp. infectoria, Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica, Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. petraea, Quercus pubescens Willd. and Quercus robur L. subsp. robur L. which spread all over Uludag. 85 lichen taxa belonging to 34 genera and 15 families were determined from 765 lichen samples collected from 30 stations from 06.06.2004 to 24.05.2006. Seven lichen taxa for Bursa are new records. The new records for Bursa are Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau, Cladonia digitata (L.) Hoffm., Lecanora allophana (Ach.) Rühl., Lecanora expallens Ach., Lecanora glabrata (Ach.) Malme, Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. and Usnea chaetophora Stirt. The number of the lichen species growing on Quercus cerris var. cerris is 64, on Quercus frainetto is 21, on Quercus infectoria subsp. infectoria is 21, on Quercus petraea subsp. iberica is 59, on Quercus petraea subsp. petraea is 56, on Quercus pubescens is 31 and on Quercus robur subsp. robur is 19 lichen taxa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4985
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202256.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons