Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4983
Title: Hava kirliliğinde etkili parametrelerin istatistiksel analizi
Other Titles: Statistical analysis of effective parameters in air pollution
Authors: Cebe, Mustafa
Güneş, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Atmosfer
Duman konsantrasyonları
Hava kirliliği
Kükürt dioksit
Atmosphere
Smoke concentrations
Air pollution
Sulfur dioxide
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, M. (1987). Hava kirliliğinde etkili parametrelerin istatistiksel analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; Şubat 1986-Şubat 1987 süresi içinde Bursa Atmosferinde ölçülen kükürt dioksit ve duman konsantrasyonla­rının, Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğün’den temin edilen meteorolojik parametrelerle (Rüzgar hızı,bağıl nem,hava sıcak­lığı , bulutluluk, hava basıncı,güneş ışınları şiddeti ve yağış) ilişkisi istatistiksel olarak incelenmiş olup bu parametrele­rin hava kirleticilerinine yönde ve hangi oranda etkiledikle­ri araştırılmıştır.
In thls study; air polluters such as SO2 and smoke concentrations were determinated of the atmosphere of Bursa between Fabruary 1986 and Fabruary 1987 the relationships between meterological parametres which provided from the meterological station of Bursa with polluters have been investigadet. The relationships between meteorological parameters such as wind speed, relative humidity, air temperature, cloud cover, air pressure, sun beam intensites and fall. With air polluters have been determinated by using some statistical methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4983
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002063.pdf
  Until 2099-12-31
1.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons