Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4958
Title: Cervical omur tümörlerinin bölge biyomekaniğine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: The Investigation of the effects of cervical vertebra tumours into regional biomechanics
Authors: Korkmaz, Behiye
Kesici, Mustafa Yiğiter
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Omur
Omurga
Boyun omurgası
Tümör
Sonlu elemanlar metodu
Analiz
Vertebra
Spine
Cervical spine
Tumour
Finite elements method
Analysis
Issue Date: 13-Feb-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kesici, M. Y. (2001). Cervical omur tümörlerinin bölge biyomekaniğine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsan boyun omurunda oluşacak tümörün , omurganın farklı konumlarında bölge biyomekaniğine etkisini görmek amacıyla , boyun bölgesinde olan bir omur modellenerek analizi yapılmıştır. Bu amaçla omur modelinin oluşturulmasında bilgisayarlı tomografi (CT) görüntülerinden yararlanılmıştır. Model oluşturmada bilgisayarlı tomografi görüntülerinin yanı sıra , Microsoft Photo Editör , Paint , Design CAD ve ANSYS programlan kullanılmış olup , sağlam ve tümörlü omurların analizleri ise ANSYS programında yapılmıştır. Yapılan bu işlemler sonucunda , sağlam ve tümörlü omurların , omurganın farklı konumlarında ne kadar yer değiştirme ve eşdeğer gerilmelere maruz kaldığı görülmüştür.
In this study a vertebra located on the cervical spine has been modelled and analysed in order to see the effects o f a tumour över the cervical spine for the various portions o f the vertebra. Views through computed tomography has been utilied while modelling the vertebra. Sofhvare used in this study were Microsoft Photo E ditör, P aint, Design CAD and ANSYS , where as ANSYS has been used primarity for the analysis of healty and infected vertebra . The result o f this study were the magnitude as well as comparasion of the stress and displacement o f healty and infected vertebra.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4958
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109697.pdf
  Until 2099-12-31
14.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons