Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBabalık, Fatih C.-
dc.contributor.authorKarpat, Fatih-
dc.date.accessioned2020-01-03T05:50:30Z-
dc.date.available2020-01-03T05:50:30Z-
dc.date.issued2001-01-23-
dc.identifier.citationKarpat, F. (2001). Helisel dişli çarkların boyutlandırılmasında bilgisayar desteği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4951-
dc.description.abstractDişli çarklar makina elemanları arasında önemli bir yere sahiptir. Güç aktarma elemanları en fazla kullanılanlarıdır. Dişli çarkların hesaplamaları karmaşık ve zaman alıcı, zor bir iş olduğundan, bilgisayar desteğine ihtiyaç vardır. Bu amaçla geçmişte yazılmış bazı programlar bulunmaktadır. Günümüzde de, bilgisayar dünyasındaki gelişmelere paralel olarak bu tür çalışmalar artarak devam etmektedir. Yazılan programlarla dişli çark hesaplarının zorluğu ve süresi azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma da, bu tür çalışmalara bir örnektir. Microsoft Excel programında hazırlanan programla helisel dişli çark mekanizmalarının boyutlandınlması kısa sürede yapılmaktadır. PASCAL programlama dilinde hazırlanan diğer bir yardımcı programla da ANSYS Cad/Cam programında modelleme yapılması kolaylaştırılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractWithin the machine elements, gears have an important position. Power transmission elements are the most used ones. Since the calculation of gears is a complex and a time taking hard work, the probability of making mistakes is too much. To reduce the ratio of errors in calculation, Computer programs must be used. There are some Computer programs which have been written in the past for this purpose, and today these studies are increasing parallel to the developments in the Computer world. The aims of these Computer programs can be listed as ; - to reduce the diffîculties of calculations. - to decrease the time needed for calculations. This work is an example of this kind of studies. By using the program, vvritten in Microsoft Excel, the dimensions of the helical gear mechanisms are calculated in a short time. And the modelling in ANSYS is simplified by using another program, which is written with PASCAL programming language.en_US
dc.format.extentX, 87 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDişli çarklartr_TR
dc.subjectHelisel dişli çarklartr_TR
dc.subjectBilgisayar destekli modellemetr_TR
dc.subjectDişlilerin boyutlandınlmasıtr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar metodu ile dişli analizitr_TR
dc.subjectGearsen_US
dc.subjectHelical gearsen_US
dc.subjectComputer aided modellingen_US
dc.subjectThree dimensional modellingen_US
dc.subjectStress analysis of gearen_US
dc.titleHelisel dişli çarkların boyutlandırılmasında bilgisayar desteğitr_TR
dc.title.alternativeComputer aid on the dimensioning of helical gearsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109698.pdf
  Until 2099-12-31
7.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons