Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4951
Title: Helisel dişli çarkların boyutlandırılmasında bilgisayar desteği
Other Titles: Computer aid on the dimensioning of helical gears
Authors: Babalık, Fatih C.
Karpat, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dişli çarklar
Helisel dişli çarklar
Bilgisayar destekli modelleme
Dişlilerin boyutlandınlması
Sonlu elemanlar metodu ile dişli analizi
Gears
Helical gears
Computer aided modelling
Three dimensional modelling
Stress analysis of gear
Issue Date: 23-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karpat, F. (2001). Helisel dişli çarkların boyutlandırılmasında bilgisayar desteği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dişli çarklar makina elemanları arasında önemli bir yere sahiptir. Güç aktarma elemanları en fazla kullanılanlarıdır. Dişli çarkların hesaplamaları karmaşık ve zaman alıcı, zor bir iş olduğundan, bilgisayar desteğine ihtiyaç vardır. Bu amaçla geçmişte yazılmış bazı programlar bulunmaktadır. Günümüzde de, bilgisayar dünyasındaki gelişmelere paralel olarak bu tür çalışmalar artarak devam etmektedir. Yazılan programlarla dişli çark hesaplarının zorluğu ve süresi azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma da, bu tür çalışmalara bir örnektir. Microsoft Excel programında hazırlanan programla helisel dişli çark mekanizmalarının boyutlandınlması kısa sürede yapılmaktadır. PASCAL programlama dilinde hazırlanan diğer bir yardımcı programla da ANSYS Cad/Cam programında modelleme yapılması kolaylaştırılmaktadır.
Within the machine elements, gears have an important position. Power transmission elements are the most used ones. Since the calculation of gears is a complex and a time taking hard work, the probability of making mistakes is too much. To reduce the ratio of errors in calculation, Computer programs must be used. There are some Computer programs which have been written in the past for this purpose, and today these studies are increasing parallel to the developments in the Computer world. The aims of these Computer programs can be listed as ; - to reduce the diffîculties of calculations. - to decrease the time needed for calculations. This work is an example of this kind of studies. By using the program, vvritten in Microsoft Excel, the dimensions of the helical gear mechanisms are calculated in a short time. And the modelling in ANSYS is simplified by using another program, which is written with PASCAL programming language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4951
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109698.pdf
  Until 2099-12-31
7.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons