Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4928
Title: Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde gençlik jargonu
Other Titles: Youth jargon in Kazakh and Turkish languages
Authors: Şahin, Hatice
Duisebayeva, Assem
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Kazak Türkçesi
Kazakh language
Kazak jargonları
Türk jargonları
Türk kültürü
Slang
Gençlik jargonu
Argo
Kazakh jargon
Turkish language
Turkish jargon
Youth jargon
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Duisebayeva, A. (2019). Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde gençlik jargonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki gençlik jargonu” adını taşıyan tezimizde Kazak Türkçesine ait, konularına göre sınıflandırılmış yaklaşık 100 jargon kelime Türkçeye aktarılmış, gerekli yerlerde açıklamalar yapılmış, Türkiye Türkçesindeki karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Türkiye Türkçesindeki ve Kazak Türkçesindeki genç jargonları şekil ve içerik bakımından karşılaştırılmıştır. Tezin sonunda, Kazak Türkçesinde oluşturulan jargonu yansıtan bir sözlüğe de yer verilmiştir.
In the dissertation named “Youth Jargon in Kazakh and Turkish Languages” there are approximately over than 100 jargon words used by Kazakh and Turkish youth, that were classified by the theme, structure and usage. Turkish equivalents were tried to be given to Kazakh jargon words with some explanation if needed. The youth jargon in Kazakh and Turkish languages were compared in point of form and meaning. In the end of the dissertation there is a dictionary that reflects a vocabulary of the Kazakh youth jargon.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4928
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10233425.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons