Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4922
Title: Siyah alaca sığırlarda laktasyonun devamlılık düzeyi ve buna etki eden faktörler üzerine bir araştırma
Other Titles: A study about the persistency of lactation and the factors affecting the persistency in holstein freisian cattle
Authors: Tuncel, Erdoğan
Arkıl, Senem Çetinkaya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Süt sığırı
Siyah alaca
Laktasyon
Persistensi
Devamlılık düzeyi
Dairy cattle
Holstein freisian
Lactation
Persistency
Continuity level
Issue Date: 3-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arkıl, S. Ç. (2006). Siyah alaca sığırlarda laktasyonun devamlılık düzeyi ve buna etki eden faktörler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Siyah Alaca ineklerde laktasyonun devamlılık düzeyi ve buna etki eden faktörler incelenmiştir. Araştırmanın materyalini, Bursa ili, Karacabey ilçesi Küçük Karaağaç köyünde bulunan Doğancı Süt Sığırı İşletmesi’nde yetiştirilen Siyah Alaca sığırlara ait süt ve döl verimi kayıtları oluşturmuştur. Araştırmada, işletmede bulunan süt sığırlarından 1996-2000 yılları arasında 61 başına ait toplam 129 laktasyon kaydı değerlendirilmiştir. Veriler, 1. grup 1996,1997,1998, 2. grup 1999 ve 3. grup 2000 olmak üzere 3 yıl grubunda ve 1. grup Ekim – Mart, 2. grup Nisan – Eylül olmak üzere 2 mevsim grubunda değerlendirilmiştir. Laktasyonun devamlılık düzeyini hesaplayabilmek için 3 ayrı yöntem kullanılmıştır (P2:1, P3:1, P3:2). Kullanılan bu yöntemlerde laktasyonun devamlılık düzeyi, laktasyonun farklı bölümleri arasındaki oransal ilişkiler dikkate alınarak saptanmıştır. Buzağılama yılı, buzağılama mevsimi ve laktasyon sırası laktasyonun devamlılık düzeyi ve süt verimine etkisi incelenen faktörlerdir. Buzağılama yılı için P2:1 yöntemiyle hesaplanan laktasyonun devamlılık düzeyi, 1. 2. ve 3. yıl gruplarında sırasıyla, %91.5, %91.2 ve % 92.7 olarak hesaplanmış ve yıllara göre artış göstermiştir. Buzağılama mevsimi için her üç hesaplama yönteminde (P2:1, P3:1, P3:2) laktasyonun devamlılık düzeyi, 1. mevsim grubunda sırasıyla % 92.7, % 84.9 ve % 91.9 olarak hesaplanmış ve 2. mevsim grubunda hesaplanan % 91.4, % 76.9 ve %84.2 değerlerinden yüksek olmuştur. Laktasyon sırası için ise laktasyonun devamlılık düzeyi, 1. laktasyonda sırasıyla (P2:1, P3:1, P3:2) % 98.8, % 87.1 ve % 88.1 olarak hesaplanmış ve bu laktasyon sırasında en yüksek laktasyonun devamlılık düzeyini vermiştir.
In this study, the persistency of lactation and the factors affecting the persistency in Holstein Freisian cattle were investigated. The milk and fertility data were collected from the Holstein Freisian cattle raised at the Doğancı Farm located in Küçükkaraağaç village, Karacabey, Bursa. 129 lactation records were collected from 61 dairy cattle between the years 1996-2000 for this study. Datas were splited to 3 year groups as; 1st group 1996,1997,1998, 2nd group1999 and 3rd group 2000 and 2 season groups as; 1st group OctoberMarch, 2nd group April-September and evaluated. Three different methods were used (P2:1, P3:1, P3:2) to calculate the persistency. The rate between the different parts of the lactation was used to calculate the persistency of lactation by this 3 methods. Calving year was one of the factors that the affects of this trait to the persistecy of lactation and milk yield were evaluated. Persistency of lactation was calculated as %91.5, %91.2 and % 92.7 in 1st, 2nd and 3rd year groups by P2:1 method and it was increased by years. Calving season was another factor that the affect of this trait to the persistecy of lactation and milk yield was also evaluated. In all three calculation methods (P2:1, P3:1, P3:2), the persistency of lactation was calculated as %92.7, %84.9 and % 91.9 respectively in 1st season group and were higher from the 2nd season group which were calculated as %91.4, %76.9 and %84.2 . The effects of lactation level trait to the persistecy of lactation and milk yield was calculated in all three calculation methods (P2:1, P3:1, P3:2). The persistency of lactation was calculated as %98.8, %87.1 and % 88.1 respectively in 1st lactation and these were the highest values of persistency of all lactations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4922
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202226.pdf322.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons