Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4919
Başlık: İşletmelerde kalite denetimi ve uygulamalardan örnekler
Diğer Başlıklar: Quality audit and samples from applications
Yazarlar: Efil, İsmail
Molla, Nizami
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kalite kontrol
İşletmeler
Toplam kalite yönetimi
Total quality management
Quality control
Businesses
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Molla, N. (1995). İşletmelerde kalite denetimi ve uygulamalardan örnekler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada. Kalite anlayışından yola çıkarak; Kalite Denetimi kavramına bir açıklık getirilmeye çalışılmış ve işletmeler için ne kadar önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu bilgiler ışığında da uygulanan Kalite Denetimleri'nin çeşitleri ve işletmelere katkıları konusunda bilgiler uygulamalarla verilmeye çalışılmıştır. i Ayrıca işletmelerin temel yapısını oluşturan; Kalite, Toplam Kalite ve Kalite Denetimleri'nin işletme yapısına olan etkilerini ve aralarındaki ilişkinin önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır: BİRİNCİ BÖLÜM'de: Kalite ve İlgili Kavramlar, İKİNCİ BÖLÜMde: Kalite Konusunda Denetim Türleri ve ÜÇÜNCÜ BÖLÜM'de de Kalite Denetimi ve Uygulama Örneklerine yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4919
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042932.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.3 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons