Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4919
Title: İşletmelerde kalite denetimi ve uygulamalardan örnekler
Other Titles: Quality audit and samples from applications
Authors: Efil, İsmail
Molla, Nizami
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kalite kontrol
İşletmeler
Toplam kalite yönetimi
Total quality management
Quality control
Businesses
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Molla, N. (1995). İşletmelerde kalite denetimi ve uygulamalardan örnekler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada. Kalite anlayışından yola çıkarak; Kalite Denetimi kavramına bir açıklık getirilmeye çalışılmış ve işletmeler için ne kadar önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu bilgiler ışığında da uygulanan Kalite Denetimleri'nin çeşitleri ve işletmelere katkıları konusunda bilgiler uygulamalarla verilmeye çalışılmıştır. i Ayrıca işletmelerin temel yapısını oluşturan; Kalite, Toplam Kalite ve Kalite Denetimleri'nin işletme yapısına olan etkilerini ve aralarındaki ilişkinin önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır: BİRİNCİ BÖLÜM'de: Kalite ve İlgili Kavramlar, İKİNCİ BÖLÜMde: Kalite Konusunda Denetim Türleri ve ÜÇÜNCÜ BÖLÜM'de de Kalite Denetimi ve Uygulama Örneklerine yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4919
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042932.pdf
  Until 2099-12-31
6.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons