Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4902
Title: Bursa'da kentleşme ve hava kirliliği sorunu
Other Titles: Urbanization and air pollution problem in Bursa
Authors: Ertürk, Hasan
Aksu, R. Tanju
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Hava kirliliği
Kentleşme
Çevre sorunları
Air pollution
Urbanization
Environmental problems
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksu, R. T. (1996). Bursa'da kentleşme ve hava kirliliği sorunu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bursa'da Kentleşme ve Hava Kirliliği Sorunu 1996 Prof. Dr. Hasan Ertürk Bursa'da kentleşme ve hava kirliliği sorununu ele alarak incelemeyi amaçlayan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, temel çerçevenin çizilmesi amacına yönelik olarak kentleşme ve çevre sorunları Büyükşehir Belediyeleri bağlamında ele alınmış buradan hareketlede çevre yönetimi olgusu devreye sokularak çevre planlaması bir bütünlük içerisinde tartışılmıştır. İkinci bölümde, çevre sorunlarının çerçevesi içinde en yaygın ve gündemde olanı "Hava Kirliliği" ele alınmış tüm yönleriyle incelenerek Türkiye'de bu konudaki mevcut yapının fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise alan ölçeğinde konuya yaklaşılmış Bursa 'daki hava kirliliğinin çerçevesi ve nedenleri incelenip, sonuçta genel değerlendirmeye tabi tutularak bu konudaki çözüm önerileri belirlen meye çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4902
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054255.pdf
  Until 2099-12-31
3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons