Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4890
Başlık: Mikrodalga tekniği ile tahribatsız nem ölçme
Diğer Başlıklar: Non destructive moisture sensing with microwave
Yazarlar: Oktay, Ali
Şeker, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Nemlilik oranı
Tahribatsız ölçme
Mikrodalga ölçme tekniği
Moisture content
Non-destructive moisture sensing
Microwave sensing
Yayın Tarihi: 6-Kas-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şeker, M. (2006). Mikrodalga tekniği ile tahribatsız nem ölçme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Mikrodalga ile nem ölçümü metodu tahribatsız ve düşük maliyetli olması nedeniyle endüstriyel uygulamalarda tercih edilebilir bir metottur. Suyun, elektromanyetik dalgalar için güçlü bir zayıflatıcı olması prensibini kullanır. Hazırlanan tez çalışması teorik bilgilerle birlikte pratik çalışma sonuçlarını da içermektedir. İlk kısımlarda mikrodalga teknolojisinin teorik dayanakları ve kullanım alanları incelenmiştir. Sonraki kısımlarda ise pratik çalışma konusu olan tahribatsız nem ölçümü tekniği incelenmiştir. Tahribatsız nem ölçümü deney düzeneği hazırlanmış ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Pratik çalışmanın temel prensipleri yanında deney sonuçlarının nasıl kullanılması gerektiği yönünde de öneriler bulunmaktadır.
Non destructive moisture measuring methods with microwave can be used in industrial applications with their low costs. Water is a good attenuator. Non destructive microwave methods uses this principle. Practical and theorotical conclusions take place in this study. In the first chapters theoretical principles and appleciable area has investigated. In the following chapters practical observations for non destructive moisture sensing methods has been studied. The experiment for non destructive moisture sensing has comtituted and it can be used for industrial applications. The study includes some recomendations for how the experimental results can be used and also about the elementary principles of the experimental work.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4890
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202244.pdf1.33 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons