Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4888
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYazgan, Senih-
dc.contributor.authorTatar, Dilruba-
dc.date.accessioned2020-01-02T07:42:07Z-
dc.date.available2020-01-02T07:42:07Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationTatar, D. (2001). Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Ve Uygulama Merkezinde bitki-iklim modellemesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4888-
dc.description.abstractBu çalışmada, DSSAT V 3 (Desicion Support System for Agrotechnology Transfer Version 3) paket programı kullanılarak, Bursa ve yöresinde yetiştirilen Pehlivan buğday çeşidine ilişkin bitki gelişimi benzetim modellemesi ile verim tahminlemesi yapılmış, toprak, bitki ve iklim etkileşimlerinin bitki gelişimine olan etkileri ve bitki gelişimini sınırlayıcı etkileri incelenmiştir Dünyada sıcaklık artışları konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ortalama sıcaklığın, 2°C~4°C artacağı beklentisi göz önünde bulundurularak, yıllık ortalama sıcaklığın 1°C, 2°C, 3°C ve 4°C artması koşullarında bitki gelişiminde nasıl bir etki yapacağı sınanmıştır. Bursa koşullarında, buğday bitkisinin sulama suyu gereksiniminin % 50 ve % 100’ü kadar uygulanmış, bitki verimi ve gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, sıcaklık artışlarının ve su eksikliğinin bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediği, verimde azalmalara neden olduğu sonucu elde edilmiştir. Bitkinin duyarlı olduğu çiçeklenme ve başaklanma dönemlerinde toprakta eksilen nemin tamamının karşılanmasının uygun olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, crop yield estimation of Pehlivan type of wheat cultivated in Bursa was made through Crop-Growth Simulation Modelling and the effects of soil, crop and climate relationships on crop growth were investigated by DSSAT V 3 (Desicion Support System for Agrotechnology Transfer Version 3) software package. Considering the average temperature increase would be 2°C~4°C per year according to the global temperature estimation studies, it is tested that how annual average temperature effects to the crop growth in the case of 1°C, 2°C, 3°C and 4°C increase in temperature. A certain amonut of irrigation water equivalent to 50 % and 100 % of irrigation water requirements of wheat was applied and effects of both irrigation water applications on crop yield and growth were investigated in Bursa conditions. As a result, it is found out that temperature increases and water defıcit negatively effect the crop growth and cause the decrease in crop yield. Beside that, soil moisture defıcit should be met during flowering and earing in which crops are more sensitive.en_US
dc.format.extentVII, 77 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBitki gelişimi benzetim modellemesitr_TR
dc.subjectDSSATtr_TR
dc.subjectBuğdaytr_TR
dc.subjectVerim tahminitr_TR
dc.subjectSulamatr_TR
dc.subjectCrop growth simulation modellingen_US
dc.subjectWheaten_US
dc.subjectCrop yield estimationen_US
dc.subjectIrrigationen_US
dc.titleUludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Ve Uygulama Merkezinde bitki-iklim modellemesi üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on crop-weather modelling in the Agricultural Research And Application Center Of Uludağ Universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109719.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons