Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4885
Title: Çelik malzemelerin lazer ile kesilmesinde kesme bölgesinin yapı ve özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The research of cutting area structure and the properties in cutting of steel material with laser
Authors: Yavuz, Nurettin
Tanrıverdi, Muhammed Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lazer kesme
Lazer parametreleri
Laser cutting
Laser parameters
Issue Date: 9-Nov-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tanrıverdi, M. A. (2001). Çelik malzemelerin lazer ile kesilmesinde kesme bölgesinin yapı ve özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde modem teknolojilerin kullanıldığı endüstride lazer ışını uygulamaları giderek önem kazanmaktadır. Lazerin metal kesmede kullanılması ile daha iyi yüzey kalitesi elde edilmekte ve kütle üretimlerinde ekonomi sağlanmaktadır. Bu çalışmada otomotiv endüstrisinde de kullanılan DİN EN 10 025 - 94 kalitesinde sac lazer işim ile kesilmiştir. Kesme kalitesini etkileyen güç seviyesi, kesme gazı ve kesme hızı parametrelerinin etkileri gözlemlenmiştir. 6x50x50 mm ebatların daki numuneler yukarıda ifade edilen parametreler sırasıyla değiştirilerek kesilmiş ve elde edilen sonuçlar raporlanmıştır. Deneylerin sonucunda, parametrelerin değişimi ile lazer kesmede iç yapıda önemli bir değişikliğin olmadığı fakat yüzey kalitesinde büyük miktarlarda farklılıkların oluştuğu görülmüştür. Sonuçta kesim değiştirilerek sac malzemede kabul edilebilir kesme kalitesi ve yüzey pürüzlülüğü değerlerine ulaşılmıştır.
Recently, in modern equipped industries, laser beam aplications have gradually increasing importance. By the use of laser , for steeel cutting, a berter surface quality can be obtained and cost-effection is got in mass production. In this study, sheets of Steel, which are used in autmotive industry with a quality degree of DİN EN 140 025-94 has been cutting by laser . While doing this, influence of parameters of power level, cutting speed and cutting gas that effect cutting quality has been observed. Samples with 6 x 50 x 50 mm dimension have been cutting by changing parameters in order and the results are reported. Experimental results show that in the micro structure no difference has occured but surface quality change a lot by changing parameters. As a result adequate shearing quality and surface roughness can be obtained by changing parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4885
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109715.pdf7.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons