Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4879
Title: Tek frekans kestirim yöntemlerinin incelenmesi
Other Titles: Analysing the single frequency estimation methods
Authors: Dilaveroğlu, Erdoğan
Ergün, Taner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Frekans kestirimi
Eğrilmiş ayrık fourier dönüşümü
Sinyal- gürültü oranı
En büyük olabilirlik kestiricisi
Frequency estimation
Warped discrete fourier transform
Signal-to- noise ratio ( SNR )
Maximum likelihood estimator ( MLE )
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergün, T. (2006). Tek frekans kestirim yöntemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sinyal işleme literatüründe sıklıkla karşılaşılan gürültü içeren tekil bir sinüzoide ait frekans kestirimi, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla mevcut frekans kestirim metotları ayrıntılı olarak incelenerek karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda ‘’ Eğrilmiş Ayrık Fourier dönüşümü ‘’ metodu kullanılarak gerçekleştirilen frekans kestirimi işleminin, diğer frekans kestirim metotlarının yanında amaçlanan frekans değerinin tahmin edilmesi yönünden daha verimli sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
This thesis deals with the estimation of the frequency of single sinuzoid with noise which is frequently seen in signal processing literature. For this aim, the detailed comparison of the present frequency estimation methods were studied. Finally, we observed that the method of frequency estimation processing based on ‘’Warped Discrete Fourier Transform’’ has accurate results compared to the other frequency estimation methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4879
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202220.pdf588.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons