Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKut, Dilek-
dc.contributor.authorOrhan, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-01-02T07:26:02Z-
dc.date.available2020-01-02T07:26:02Z-
dc.date.issued2007-01-25-
dc.identifier.citationOrhan, M. (2007). Pamuk, poliamid ve poliester esaslı tekstil materyallerinde antimikrobiyel bitim uygulamaları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4877-
dc.description.abstractBu çalışmada, tekstil endüstrisinde antibakteriyel amaçlı uygulanan kimyasal ürünler kullanıldığında pamuk, poliamid, poliester ve mikro poliester kumaşların performans ve antibakteriyel özelliklerinde meydana gelen değişimler araştırılmış ve farklı aplikasyon tekniklerinin kullanılmasının işlem üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla kumaşlar, konvansiyonel emdirme kurutma-fikse tekniği yardımıyla antibakteriyel kimyasallar, antibiyotik (amoksina), zeytin yaprağı ekstraktı (oleuropein) ve çapraz bağlayıcı kimyasal maddeler ile isleme sokulmuştur. Ayni zamanda plazma ve elektrospin teknikleri uygulanarak elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Kimyasal maddelerin yapılarını araştırmak için FTIR-ATR analizleri kullanılmış ve işlem görmüş kumaş yüzeylerinin SEM resimleri değerlendirmeler için incelenmiştir. Son olarak, tüm kumaşların mukavemet, renk değişimi ve antibakteriyel özellikleri ölçülerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı, ikinci bölümde ise tekstillere yönelik antibakteriyel uygulamalar ile ilgili teorik ve deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmada kullanılan kumaşlar, antibakteriyel kimyasallar ve çapraz bağlayıcı kimyasal maddeler, cihazlar, test organizmaları, yöntemler, kimyasal analizler ve aplikasyon teknikleri verilmiştir. Dördüncü bölümde deneysel çalışmaların sonuçları verilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Çalısma sonuçları, antibakteriyel uygulamaların kumaşların antibakteriyel etkinlik ve kalıcılık özellikleri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle çapraz bağlayıcı kimyasal maddeler ile işlem ve plazma tekniklerinin kullanımı, antibakteriyel bitim işleminin kullanımında çeşitli kazanımlar sunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study investigates the changes in performance and antibacterial properties of the cotton, polyamide, polyester, and micro polyester fabrics when treated with chemicals applied for antibacterial activity in the textile industry and evaluates the effects of different application techniques. For this purpose, the fabrics are treated with antibacterial chemicals, antibiotic, olive leaf extract (Oleuropein), and crosslinking chemicals through conventional pad-dry-cure application technique. Besides, the results obtained when applying the electrospin and plasma techniques are determined. The analysis of FTIR-ATR is used to investigate the chemical structures and the SEM photos from treated fabric surface are also considered for evaluations. Finally, the various performance properties of treated fabrics such as strength, color change and antibacterial properties are measured with relevant methods and comparisons are done. The first section gives the purpose of the study. The theoretical and experimental studies on antibacterial applications in textiles are given in the second chapter. The third chapter gives materials, antibacterial and crosslinking chemicals, measuring devices, test microorganisms, methods, chemical analyzes, application techniques used in the experimental study. The results and comments are given in the fourth section. The results of the study show that antibacterial applications are effective on the antibacterial efficiency and durability of fabrics. Crosslinking chemicals and plasma applications give some advances in antibacterial applications.en_US
dc.format.extentXII, 175 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAntibakteriyel kimyasallartr_TR
dc.subjectÇapraz bağlanmatr_TR
dc.subjectElektrospintr_TR
dc.subjectPlazmatr_TR
dc.subjectAntibakteriyel değerlendirmetr_TR
dc.subjectİşlem kalıcılığıtr_TR
dc.subjectAntibacterial chemicalsen_US
dc.subjectCrosslinkingen_US
dc.subjectElectrospinen_US
dc.subjectPlasmaen_US
dc.subjectAntibacterial evaluationen_US
dc.subjectDurability of treatmenten_US
dc.titlePamuk, poliamid ve poliester esaslı tekstil materyallerinde antimikrobiyel bitim uygulamaları üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeAn investigation into antibacterial finishing treatments of cotton, polyamide and polyester based textile materialsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202224.pdf13.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons