Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4867
Title: Türkiye’de enginar üretimi ve pazarlaması
Other Titles: Artichoke production and marketing in turkey
Authors: Bektaş, Zerrin Kenanoğlu
Saner, Gamze
Keywords: Enginar
Organik enginar
Fiyat
Pazarlama
Artichoke
Organic artichoke
Price
Marketing
Issue Date: 17-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bektaş, Z. K. ve Saner, G. (2013). "Türkiye’de enginar üretimi ve pazarlaması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 115-128.
Abstract: Enginar Akdeniz orjinli ve besin değeri yüksek bir bitki türü olup, insan beslenmesinde ve ilaç sanayiinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de son yıllarda enginar üretim alanı ve üretim miktarında önemli artışlar görülmüştür. Türkiye’de geleneksel enginar üretimi yoğun olarak İzmir, Bursa, Aydın, Antalya ve Adana illerinde yapılmaktadır. Türkiye’de 2011 yılında 2444 hektar alanda toplam 33460 ton geleneksel enginar üretimi gerçekleştirilirken, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak illerinde ise 91.38 ton organik enginar üretilmiştir. Türkiye’nin 2011 yılında geleneksel enginar dışsatım değeri (137506 $) geleneksel enginar dışalım değeri (2874455 $)’ne göre daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Üretici ve perakende bazında organik enginar fiyatlarının geleneksel enginara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de geleneksel ve organik enginar üretimindeki gelişmeler, dış ticaret durumu, geleneksel ve organik enginarın pazarlama kanalı, fiyatları ortaya konulmuş, enginar üretimine ve pazarlamasına yönelik bazı öneriler sunulmuştur.
Artichoke, a Mediterranean origined plant species with high nutritional value, is widely used in human nutrition and pharmaceutical industries. In recent years, a significant increase has been observed in the amount of artichoke production and production area in Turkey as well as the rest of the world. Conventional artichoke in Turkey has been intensively produced in the provinces of Izmir, Bursa, Aydın, Antalya and Adana. In 2011, while 33460 tonnes of conventional artichoke production in Turkey is performed in a total of 2444 hectares of land, 91.38 tons of organic artichokes are produced in the provinces of Adana, Antalya, Bursa, Eskisehir, Istanbul, Izmir, Manisa and Zonguldak. Turkey's conventional artichoke exports value, (137506 $) was lower than conventional artichoke imports value (2874455 $) in 2011. On the basis of producer and retailer, the prices of organic artichokes were found to be higher than the conventional artichoke’s. In this study, developments of conventional and organic artichoke production, foreign trade situation, conventional and organic artichoke marketing channel and the prices are observed and possible solutions regarding production and marketing of artichokes are provided.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154187
http://hdl.handle.net/11452/4867
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_13.pdf236.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons