Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4866
Title: Müziğin balık gelişimi ve stres üzerine etkileri
Other Titles: The effects of music on fish growth and stress
Authors: Sağlamtimur, Baybars
Demir, Oğuzhan
Keywords: Su ürünleri yetiştiriciliği
Stres
Müzik
Balık
Aquaculture
Stress
Music
Fish
Issue Date: 22-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlamtimur, B. ve Demir, O. (2013). "Müziğin balık gelişimi ve stres üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 109-114.
Abstract: Balık yetiştiricilik sistemlerinde stresi azaltmaya yönelik çalışmalardan birisi de müzikle yetiştiriciliktir. Müziğin etkileri, yüzyıllardır insanlar üzerinde çalışılmış, bunun yanı sıra son yüz yıldır da karasal canlılar üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Balıklarda işitme ve balık akustolateral sistemindeki bilimsel çalışmaların artmasıyla doğru orantılı olarak sucul ortamlarda da balıkların daha rahat ortam adaptasyonunu sağlamak amacı ile müziğin kullanımı az sayıda da olsa çalışılmaya başlanmıştır.
One of the ways to decrease stress in fish growing systems is to grow fish with music. The effects of music on people has been studied for ages; furthermore, the effects of music on terrestrial animals have been studied since the last century. In relation with the increase of scientific studies on hearing and acousto lateralis systems, there have been efforts to use music in order to have a more suitable adaptation in aquatic environments although these efforts are few in number.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154186
http://hdl.handle.net/11452/4866
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_12.pdf142.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons