Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4864
Başlık: Minres tekniği ile faktör analizi üzerine bir uygulama denemesi
Diğer Başlıklar: An Applied research on the factor analysis with the Minres method
Yazarlar: Aytaç, Mustafa
Bayram, Nuran
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Faktör analizi
Minres yöntemi
Çok değişkenli istatistik
Factor analysis
Minres method
Multivariate statistic
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayram, N. (1996). Minres tekniği ile faktör analizi üzerine bir uygulama denemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4864
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054204.pdf
  A kadar 2099-12-31
4 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons