Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4861
Title: Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeyin yorulma özelliklerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: The research for the fatigue properties affects of the surface which is obtained with the electrical discharge method
Authors: Yavuz, Nurettin
Baş, İsmail Mesut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Metallerin yorulması
EDM
Ömür
Dönen çubuk eğme yorulma deneyi
Fatigue of metals
Rotating bar bending fatigue testing
Life
Issue Date: 26-Sep-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baş, İ. M. (2006). Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeyin yorulma özelliklerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde gelişen teknoloji ile malzeme özellikleri de gelişme göstermiştir. Gelişen bu teknoloji ile imalatta kullanılan tezgâhlarda ürünler daha hassas, ekonomik ve güvenli olarak işlenmektedir. Bu çalışmada modern imalat yöntemlerinden olan EDM (Electrical Discharge Machining) ile tornalama işleminden geçirilen parçaların Dönen Eğilmeli Ankastre Kiriş türü yorulma test cihazı yardımı ile kırılmaları sağlanmıştır. Yapılan bu test ile işleme yöntemlerinin, parçaların yorulma mekanizmaları ve ömürlerine etkileri karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde tornalama ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %34 daha fazla ömre sahip olduğu tespit edilmiştir. Elektro erezyon ile işleme sonrası oluşan sert film tabakasının (recast layer) alternatif işleme yöntemleri ile kaldırılması halinde ömür artışı beklenmelidir.
In today’s world, with developing tecnology material features are also developing. With this developing tecnology, the product is machined more precisely, economicaly and secure. In this work, specimens have been machined with EDM (Elecrical Discharge Machining) process and break or destruction has been achieved with rotating bar bending fatigue testing type device. With this test comparison of machining techniques affect on material fatigue mechanism and fatigue life time is aimed. After the test, the result is machined specimen has 34% more life time than parts processed with EDM. When recast layer has been removed with alternative tecniques which happened after electro erosion process, more life time is expected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4861
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202000.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons