Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4860
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdizdoğan, Nihat-
dc.contributor.authorİlbeyi, Saruhan Özerk-
dc.date.accessioned2020-01-02T07:04:43Z-
dc.date.available2020-01-02T07:04:43Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationİlbeyi, S. Ö. (1995). Dünyada ve Türkiye'de serbest bölgeler ve uygulanan teşvikler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4860-
dc.description.abstractBugün uluslararası ilişkilere baktığımızda, ekonomik bağların önem kazandığını görmekteyiz. Uluslararası ticaretin hızla artışına paralel olarak, serbest bölgelere önem verilmeye başlanmış ve sayıları gün geçtikçe artmış ve uluslararası ticarette önemli bir paya sahip olmuşlardır. Serbest bölgeler, bir Ülkenin dıs ticaret rejimi için gerekli olan mevzuat ve kısıtlamaların kısmen veya tamamen uygulama dışı bırakıldığı, genellikle uluslararası bir liman veya havaalanı yakınında olan, ulusal sınırlar içinde bulunmakla birlikte, gümrük sınırları dışında kabul edilen ve esas itibariyle ihracata yönelik faaliyet gösteren seçilmiş, sınai ve ticari alanlardır. Serbest bölgelerden yararlanılarak, uluslararası ticarette rekabet güçleri artırılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan serbest bölgeler çeşitli uygulamalar ile (mevzuatın esnekliği, vergi muafiyetleri, ucuz işgücü vb.) cazip hale getirilmeye çalısıİmaktadır. Uzun yıllar ithal ikameci sanayileşme politikası izleyen Türkiye, uluslararası ticarette karşılaştığı sorunlar yüzünden 1980'den sonra bu politikayı terketmis, ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulamaya başlamıştır. Bu açıdan baktığımızda, önce ihracata yönelik doğrudan teşvikler verilmesine karsın, sonradan ihracata dönük kurumlastırıcı politikalara yönelinmistir. Bu politikalar içinde serbest bölge uygulaması etkin bir araç olarak yer almıştır. Hazırlanan altyapı ve sağlanan teşviklerle serbest bölgelere etkinlik ve islerlik kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; serbest bölgelerin ve serbest bölgelere yönelik teşvik tedbirlerinin araştırılması ve incelenmesidir. Çalışmanın birinci bölümünde, serbest bölgelerin genel bir değerlendirmesini yaparak serbest bölgelerin gelişimi, çeşitleri, olumlu-olumsuz yönleri ele alınmıştır. ikinci bölUm, dünyada serbest bölge uygulamalarını ve bu bölgelerde sağlanan teşvikleri kapsamaktadır, üçüncü bölümde ise, Türkiye'de uygulanan genel teşvikler sistemi üzerinde durarak, gerek sanayileşme, kalkınma ve istihdam gibi sorunların çözümünde, gerekse Avrupa Topluluğu'na uyum sürecinde önemli görev yüklenecek olan serbest bölgeleri ve serbest bölgelere yönelik teşvik tedbirleri incelenmiştir.tr_TR
dc.format.extentIX, 112 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSerbest bölgelertr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTeşviklertr_TR
dc.subjectIncentivesen_US
dc.subjectFree zonesen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleDünyada ve Türkiye'de serbest bölgeler ve uygulanan teşviklertr_TR
dc.title.alternativeFree zones and incentives applied in the world and Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042925.pdf
  Until 2099-12-31
5.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons