Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4851
Title: İstanbul ilinde tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları
Other Titles: Consumer consumption habits of milk and milk products in Istanbul province
Authors: Karakaya, Ersin
Akbay, Cuma
Keywords: Süt ve süt ürünleri
Tüketim
Tüketiciler
İstanbul
Milk and milk products
Consumption
Consumers
Issue Date: 20-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakaya, E. ve Akbay, C. (2013). "İstanbul ilinde tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 65-77.
Abstract: Bu çalışmanın amacı İstanbul ilinde tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim ve tercihlerini analiz etmektir. Bu amaçla değişik sosyoekonomik demografik gruplardaki 400 aileden elde edilen veriler kullanılmıştır. Tüketicilerin açık süt ve ambalajlı süt tüketim miktarı ve tercihlerini etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistikler, varyans analizlerinden ve Ki kare testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ailelerin %26,5’i açık süt, %26.2’si pastörize süt ve %87,7’si ise sterilize süt tüketmektedir. Aileler toplam gelirlerinin %22,5’ini gıda harcamalarına ayırırken, süt ve süt ürünleri harcamaları ise toplam gıda harcamalarının %18,6’sını oluşturmaktadır.
The purpose of this study was to analyze the consumers’ milk and milk products consumption preferences by using data from 400 households in different socioeconomic and demographic groups in the province of Istanbul. Descriptive statistics, variance analyses and Chisquare test were used to investigate the selected socioeconomic and demographic characteristics of consumers that determine households’ consumption preferences between unpacked milk and packaged milk consumption amount and choices. According to results, 26.5 percent of consumers consumed unpacked, while 26.2 percent consumed pasteurized and 87.7 percent consumed sterilized milk. Households spend 22.5% of their total budget on food, and share of the milk and milk products in total food expenditures was found to be 18.6%.
Description: Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Cuma, Akbay'ın danışmanlığında Ersin Karakaya tarafından hazırlanan "İstanbul ilinde tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları" adlı yüksek lisans çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154182
http://hdl.handle.net/11452/4851
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_8.pdf233.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons