Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, H. Melih-
dc.contributor.authorIşık, Hüsnü-
dc.date.accessioned2020-01-02T06:48:15Z-
dc.date.available2020-01-02T06:48:15Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationIşık, H. (1995). Soya fasulyesi küspesi yerine tam yağlı soya fasulyesinin broyler rasyonlarında kullanılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4850-
dc.description.abstractAraştırmada broyler rasyonlarında protein ve enerji kaynağı olarak kullanılan soya küspesi ve soya yağı yerine tam yağlı soyanın kullanılma olanakları incelenmiştir. Araştırmada 200 adet günlük Hybro civciv kullanılmıştır. Kontrol rasyonu, piyasada kullanılan pratik rasyonları temsil eden ve bünyesinde % 15 soya küspesi ve % 3.25 soya yağı içeren bir rasyondur. Deneme rasyonları, kontrol rasyonundaki soya küspesi ve soya yağı karışımı yerine % 5, % 10, ve % 15 tam yağlı soya kullanılarak hazırlanmıştır. Deneme gruplarında 7. hafta sonunda ortalama canlı ağırlık kontrol grubunda 2326.49 g., diğerlerinde ise sırasıyla 2323.49, 2335.58 ve 2363.23 g. olarak tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. Yine gruplara göre ortalama yem tüketimleri aynı sırayla 4828, 4801, 4780 ve 4838 g., yemden yararlanma değerleri ise 2.11, 2.10. 2.08 ve 2.08 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre % 10 ve % 15 tam yağlı soya içeren rasyonla beslenen ikinci ve üçüncü gruplarda yemden yararlanma oranı tam yağlı soya içermeyen kontrol grubundan biraz daha iyi bulunmuştur. Deneme sonunda grupların karkas randımanları sırasıyla % 73.20, % 73.13, % 73.33 ve % 73.48; karkasın yüzdesi olarak abdominal yağ miktarları sırasıyla %2.19, % 2.23, % 2.17 ve % 2.47 olarak saptanmıştır. Abdominal yağ miktarları ile ilgili yapılan istatistiki analizlerde kontrol grubu ile üçüncü deneme grubunun ortalama abdominal yağ miktarları arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (P < 0,01).. Araştırma sonunda ölüm oranlarının kontrol ve deneme gruplarında sırasıyla % 4, % 4, % 8 ve % 4 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre rasyona % 15 oranında katılan tam yağlı soyanın broylerlerde besi performansını ve yemden yararlanmayı olumlu yönde arttıracağı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, the possibilities of usage full fat soybean instead of soybean meal and oil were examined, as a source of protein and energy. 200 head of chicks in day old were used as experimental material. The control ration was a conventional ration widely used in broiler feeding, containing a 15 % soybean meal and 3.25 % soybean oil. Experimental rations were obtained by substition of SBM+SO with 5 %, 10% and 15% full fat soybean. At the end of 7 th.weeks average body weights of the groups were 2326.49, 2323.65, 2335.58 and 2363.23 g. respectively. The differences among the groups were not found statistically significant. Total feed consumption averages for the groups were 4828, 4801, 4780 and 4838 g. and also feed efficiency values were 2.11, 2.10, 2.08, and 2.08 respectively. According to these results it was found that > feed efficiency values of third and fourth groups, fed on 10 % and 15 % full fat soybean, were better than the control group. At the end of the experiment, carcass dressing percentages of the groups wereas fallows; 73.20 %, 73.13 %, 73.33 % and 73.48 %. Abdominal fat amount as a percent of carcass weight were 2.19 %, 2.23 %, 2.17 % and 2.47 %. The difference of average abdominal fat amount the control group and third experimental group was found statistically significant (P < 0,01). At the end of the research, the mortality percentages of groups were determined as 4 %, 4 %, 8 % and 4 % for the control and experimental groups. According to this result, it was concluded that full fat soybean that was added to the ration in ratio of 15 % increased affirmatively performance and feed efficiency in broilers.en_US
dc.description.sponsorshipElibol Yem San. Tic. A. Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipGıda-Tarım Hay. San. Tic. A. Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipKartallar Ltd. Sti.tr_TR
dc.format.extent51 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBroylertr_TR
dc.subjectTam yağlı soyatr_TR
dc.subjectSoya küspesitr_TR
dc.subjectBesi performansıtr_TR
dc.subjectYemden yararlanmatr_TR
dc.subjectFull fat soybeanen_US
dc.subjectSoybean mealen_US
dc.subjectFattening performanceen_US
dc.subjectFeed efficiencyen_US
dc.titleSoya fasulyesi küspesi yerine tam yağlı soya fasulyesinin broyler rasyonlarında kullanılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe usage of full fat soybean instead of soybean meal in broiler rationsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040415.pdf
  Until 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons