Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4850
Title: Soya fasulyesi küspesi yerine tam yağlı soya fasulyesinin broyler rasyonlarında kullanılması
Other Titles: The usage of full fat soybean instead of soybean meal in broiler rations
Authors: Yavuz, H. Melih
Işık, Hüsnü
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Broyler
Tam yağlı soya
Soya küspesi
Besi performansı
Yemden yararlanma
Full fat soybean
Soybean meal
Fattening performance
Feed efficiency
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, H. (1995). Soya fasulyesi küspesi yerine tam yağlı soya fasulyesinin broyler rasyonlarında kullanılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada broyler rasyonlarında protein ve enerji kaynağı olarak kullanılan soya küspesi ve soya yağı yerine tam yağlı soyanın kullanılma olanakları incelenmiştir. Araştırmada 200 adet günlük Hybro civciv kullanılmıştır. Kontrol rasyonu, piyasada kullanılan pratik rasyonları temsil eden ve bünyesinde % 15 soya küspesi ve % 3.25 soya yağı içeren bir rasyondur. Deneme rasyonları, kontrol rasyonundaki soya küspesi ve soya yağı karışımı yerine % 5, % 10, ve % 15 tam yağlı soya kullanılarak hazırlanmıştır. Deneme gruplarında 7. hafta sonunda ortalama canlı ağırlık kontrol grubunda 2326.49 g., diğerlerinde ise sırasıyla 2323.49, 2335.58 ve 2363.23 g. olarak tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. Yine gruplara göre ortalama yem tüketimleri aynı sırayla 4828, 4801, 4780 ve 4838 g., yemden yararlanma değerleri ise 2.11, 2.10. 2.08 ve 2.08 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre % 10 ve % 15 tam yağlı soya içeren rasyonla beslenen ikinci ve üçüncü gruplarda yemden yararlanma oranı tam yağlı soya içermeyen kontrol grubundan biraz daha iyi bulunmuştur. Deneme sonunda grupların karkas randımanları sırasıyla % 73.20, % 73.13, % 73.33 ve % 73.48; karkasın yüzdesi olarak abdominal yağ miktarları sırasıyla %2.19, % 2.23, % 2.17 ve % 2.47 olarak saptanmıştır. Abdominal yağ miktarları ile ilgili yapılan istatistiki analizlerde kontrol grubu ile üçüncü deneme grubunun ortalama abdominal yağ miktarları arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (P < 0,01).. Araştırma sonunda ölüm oranlarının kontrol ve deneme gruplarında sırasıyla % 4, % 4, % 8 ve % 4 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre rasyona % 15 oranında katılan tam yağlı soyanın broylerlerde besi performansını ve yemden yararlanmayı olumlu yönde arttıracağı sonucuna varılmıştır.
In this research, the possibilities of usage full fat soybean instead of soybean meal and oil were examined, as a source of protein and energy. 200 head of chicks in day old were used as experimental material. The control ration was a conventional ration widely used in broiler feeding, containing a 15 % soybean meal and 3.25 % soybean oil. Experimental rations were obtained by substition of SBM+SO with 5 %, 10% and 15% full fat soybean. At the end of 7 th.weeks average body weights of the groups were 2326.49, 2323.65, 2335.58 and 2363.23 g. respectively. The differences among the groups were not found statistically significant. Total feed consumption averages for the groups were 4828, 4801, 4780 and 4838 g. and also feed efficiency values were 2.11, 2.10, 2.08, and 2.08 respectively. According to these results it was found that > feed efficiency values of third and fourth groups, fed on 10 % and 15 % full fat soybean, were better than the control group. At the end of the experiment, carcass dressing percentages of the groups wereas fallows; 73.20 %, 73.13 %, 73.33 % and 73.48 %. Abdominal fat amount as a percent of carcass weight were 2.19 %, 2.23 %, 2.17 % and 2.47 %. The difference of average abdominal fat amount the control group and third experimental group was found statistically significant (P < 0,01). At the end of the research, the mortality percentages of groups were determined as 4 %, 4 %, 8 % and 4 % for the control and experimental groups. According to this result, it was concluded that full fat soybean that was added to the ration in ratio of 15 % increased affirmatively performance and feed efficiency in broilers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4850
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040415.pdf
  Until 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons