Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErdoğdu, İlker-
dc.contributor.authorSever, A. Levent-
dc.contributor.authorAtalay, A. Kadir-
dc.contributor.authorAygün, Celalettin-
dc.contributor.authorAkkaya, Süleyman-
dc.contributor.authorIşık, Şaban-
dc.contributor.authorKırtış, Feti-
dc.date.accessioned2020-01-02T06:38:25Z-
dc.date.available2020-01-02T06:38:25Z-
dc.date.issued2013-05-20-
dc.identifier.citationErdoğdu, İ. vd. (2013). "Eskişehir ve Konya’daki üç lokasyonda farklı dikim mesafelerinin dört kanatlı tuz çalısının (Atriplex canescens Pursh Nutt.) bazı yem verim ve kalite özelliklerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 55-63.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154181-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4842-
dc.description.abstractAraştırma farklı dikim mesafelerinde ve lokasyonlarda dört kanatlı tuz çalısının yem verimi ve kalitesinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmalar 2012 yılında Eskişehir ve Konya’daki 3 lokasyonda, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Eskişehir), Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Konya) ve Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu (Konya) tarafından gerçekleştirilmiştir. Köklendirilmiş çelikler araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Denemeler 6 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve 2 dikim mesafesi (3 m ve 2 m) denenmiştir. Lokasyonlar arasında yaş yaprak verimi ve bitki boyu bakımından farklılıklar önemli (p<0.01) çıkarken, değişik dikim mesafelerinin yaş ve kuru yaprak verimi ve bitki boyu üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. Yaş yaprak verimi bakımından en iyi sonuçlar Hamidiye/Eskişehir ve Merkez/Konya lokasyonlarından elde edilmiştir (707 g/bitki ve 703 g/bitki). En yüksek bitki boyu 101.7 cm ile Konya/Merkez’de saptanmıştır. Bazı yem kalite özellikleri (ham protein oranı, ham kül oranı, organik madde ve ham yağ oranı) bakımından hem lokasyon, hem de dikim mesafesinin etkileri önemli (p<0.01) bulunmuştur. Yem kalitesi bakımından en iyi değerler 2 m dikim mesafesi ve Hamidiye/Eskişehir lokasyonundan elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe research was conducted to determine forage yield and quality of four wing salt bush at different planting spaces and locations. The studies were carried out at 3 locations in Eskişehir and Konya by Transitional Zone Agricultural Research Institute (Eskişehir), Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute (Konya) and Soil, Water and Deserting Control Research Station (Konya) in 2012. Rooted cuttings were used as plant material. The experiments were designed according to randomized complete block design with 6 replications and 2 planting spacing applications (3 m and 2 m) were tested. While the differences between the locations were significant in terms of fresh leaf yield and plant height (p<0.01), the planting space had no effect on fresh and dry leaf yield and plant height. With regard to fresh leaf yield, best results were obtained from the Hamidiye/Eskişehir and Konya/Merkez locations (707 g/plant and 703 g/plant). The highest plant height was taken from Konya/Merkez location (101.7 cm). In terms of some forage quality characteristics (crude protein content, crude ash ratio organic matter, and crude oil content), both effects of planting space and location were significant (p<0.01). In terms of forage quality, best results were obtained from 2 m application and Hamidiye/Eskişehir location.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDört kanatlı tuz çalısı (Atriplex canescens)tr_TR
dc.subjectLokasyontr_TR
dc.subjectDikim mesafesitr_TR
dc.subjectFour wing salt bush (Atriplex canescens)en_US
dc.subjectLocationen_US
dc.subjectPlanting spaceen_US
dc.titleEskişehir ve Konya’daki üç lokasyonda farklı dikim mesafelerinin dört kanatlı tuz çalısının (Atriplex canescens Pursh Nutt.) bazı yem verim ve kalite özelliklerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of different planting spaces on some yield and forage quality characteristics of four wing saltbush (Atriplex canescens Pursh Nutt.) at three locations in Eskişehir and Konyaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage55tr_TR
dc.identifier.endpage63tr_TR
dc.identifier.volume27tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_7.pdf187.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons