Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4840
Title: Türkiye'de değişik koyunculuk işletmelerinde visna-maedi (ovine-lentivirus) infeksiyonu üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on visna-maedi (ovine-lentivirus) infection in different sheep breeding farms in Turkey
Authors: Çarlı, K. Tayfun
Erdost, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Prevelance
Maedi-visna virus
Prevalans
Agar gel immunodiffuzyon
Agar gel immunodiffusion
Koyun
Sheep
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdost, E. (1999). Türkiye'de değişik koyunculuk işletmelerinde visna-maedi (ovine-lentivirus) infeksiyonu üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'deki 2 koyunculuk işletmesinden sağlanan 279 adet kan serumu kullanıldı. Örnekler 3 yaş üzerindeki Ramlıç, Merinos, Dorset, Siyah Başlı Alman (S.B.A.), Hampshire, Hampshire X Kıvırcık melezi, SB. A. X Kıvırcık melezi ve Border ırkı koyunlardan sağlandı. Serum örnekleri Vİsna-Maedi Virusu'nun ( MW) anti- P28 ve anti-Gpl35 antijenlerine karşı geliştirilen antikorlarını belirlemek için Agar Gel Immunodiffuzyon (AGTD) ile test edildi. İncelenen 279 kan serumunun 123 adedinde (%44) anti-P28 MW antikoru saptanırken, 279 adet kan serumundan 136'sında(%48.8) anti-Gpl35 antikoru belirlenmiştir. Denemenin yapıldığı koyunculuk işletmelerinde infeksiyon tanımlanmıştır. İnfeksiyon oranının yaşa bağlı olarak arttığı gözlenmiştir.
Investigations on Visna-Maedi (Ovine-lentivirus) Infection in different Sheep Breeding Farms in Turkey In this study, 279 blood sera obtained from two sheep breeding farms in Turkey were used. Samples were taken from Ramlıç, Merino, Dorset, German Black Head (GBH), Border, HampshireXKivircik, GBHXKivircik breeds of sheeps, over the age of three years. Sera samples were tested for anti-p28 and anti-Gpl35 antibodies of Maedi-Visna Virus (MW) by Agar Gel Immunodiffision (AGID). Of 279 sera examined anti-P28 MW antibody was detected in 123 serum samples(44 %) while 136 samples(48.8 %) were determined to be positive for anti-Gpl35 MW. All the sheep breeding farms were found to have infected-sheep with MW. It was observed that MW-infection rate increased depending on the age of sheep.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4840
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
086794.pdf
  Until 2099-12-31
1.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons