Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4839
Title: Effect of different growing area on triacylglycerol composition of cv. Gemlik olive oil in Turkey
Other Titles: Türkiye’deki Gemlik zeytini yağlarının trigliserid kompozisyonu üzerine farklı yetiştirme alanlarına etkisi
Authors: Sevim, Didar
Köseoğlu, Oya
Güngör, Ferişte Öztürk
Keywords: Fatty acids
ECN 42
OOO
LOO
HPLC
Yağ asitleri
Issue Date: 15-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevim, D. vd. (2013). "Effect of different growing area on triacylglycerol composition of cv. Gemlik olive oil in Turkey". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 49-54.
Abstract: The origin of Gemlik olive cultivar is Gemlik, district of Bursa. This cultivar has spread rapidly during last years outside of its own origin and olive oil production of Gemlik cultivar, which is used as table olive, has increased dramatically in Turkey. In this research the effect of different growing areas on olive oil purity parameters were studied in the Marmara and Eagen region, during 2009/2010 crop season. To this end sample of Gemlik olive variety were collected from its own origin, Gemlik (Bursa), and tree different extensively growing districts, Akhisar (Manisa), Kemalpaşa (İzmir) and Kuyucak (Aydın). Fruits were processed into oil by using Abencor System. As purity parameters triacylglycerol composition in the oil samples was determined according to International Olive Council. The olive oil TAG (triacylglycerol) content (OOO (triolein) ranging from 33.05 % to 37.19 %, POO (palmitodiolein) 24.56 % to 25.52 %, LOO (diolelinolein) 11.3 % to 12.98 %) were determined. In all analyzed samples the content of trilinolein (LLL) did not exceed the maximum limit of 0.5 % determined by European Comission. Significant difference was determined on POO, LLL and ECN42 (HPLC value) content (P<0.05).
Gemlik zeytin çeşidinin orijini Bursa’nın Gemlik ilçesidir. Bu çeşit son yıllarda kendi doğal yöresi dışında hızlı bir yayılım göstermiştir ve ülkemizde sofralık zeytin olarak kullanılan Gemlik zeytin çeşidinden zeytinyağı üretimi önemli ölçüde artmıştır. Bu çalışmada Marmara ve Ege bölgelerinde farklı yetiştirme alanlarının zeytinyağı saflık parametrelerine etkisi, 2009/2010 hasat sezonunda araştırılmıştır. Bu amaçla Gemlik zeytin çeşidi örnekleri kendi orijin bölgesi, Gemlik (Bursa) ve yaygın olarak yetiştirildiği, Akhisar (Manisa), Kemalpaşa (İzmir) ve Kuyucak (Aydın) yörelerinden toplanmıştır ve Abencor Sistemi kullanılarak meyvelerden zeytinyağı elde edilmiştir. Zeytinyağlarında saflık parametresi olan triaçilgliserol kompozisyonu Uluslararası Zeytin Konseyinde belirtilen standarda göre tespit edilmiştir. Zeytinyağı TAG içeriği (OOO % 33.05 ile %37.19 arasında, POO % 24.56 ile % 25.52 arasında, LOO % 11,3 ile % 12.98 arasında) saptanmıştır. Tüm zeytinyağı örneklerinin trilinolein (LLL) içeriği Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen % 0.5 maksimum limitini aşmamıştır. Zeytinyağlarının POO, LLL ve ECN42 (HPLC değeri) içeriğinde önemli farklılıklar tespit edilmiştir (p <0.05).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154180
http://hdl.handle.net/11452/4839
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_6.pdf157.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons