Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaşoğlu, Fikri-
dc.contributor.authorUslu, Şenel-
dc.date.accessioned2020-01-02T06:29:49Z-
dc.date.available2020-01-02T06:29:49Z-
dc.date.issued1987-10-16-
dc.identifier.citationUslu, Ş. (1987). Bursa ve İstanbul illerinde derin dondurma yöntemi ile sebze ve meyve muhafaza eden tesislerin uyguladığı yöntemler ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4836-
dc.description.abstractDondurulmuş meyve ve sebze tüketimi gelişmiş ülkelerde gittikçe artmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeler bunların dondurularak satılabilmesine olanak vererek miktardadır. Birkaç yıl öncesine kadar sadece deneme amacıyla işlenen ve yurdumuzda bol miktarda bulunan bir çok ürün bugün ihraç edilmek üzere dondurulmaktadır.Kısa ve uzun dönemde Türkiye'nin yurt dışına dondurulmuş satabileceği meyve ve sebze çeşitlerinin belirlenmesi ve planlı bir şekilde dış pazarların genişletilmesi ile yaklaşık %25-30 u tüketilmeden bozulan taze meyve ve sebzelerin dış ülkelere satılması mümkündür. Araştırmanın amacı, derin dondurma yöntemi ile sebze ve meyve muhafaza eden işletmelerin teknolojik düzeyi, uyguladıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesidir. Araştırma İstanbul ve Bursa illerindeki işletmeleri kapsamaktadır. Bursa' da dört, İstanbul'da bir tesiste gözlem ve inceleme yapılmıştır. Araştırma sonunda Bursa bölgesindeki bir işletmede akışkan yatak dondurucu bulunduğu, diğer işletmelerde oda tipi dondurucular kullanıldığı saptanmıştır. Ön işlem için gerekli araçlar ise her işletmede farklıdır.Fakat kullanılan yöntem ve işlem basamakları işletmelerde temel olarak birbirinin aynıdır. Saptanan sorunların başında, işlemeye uygun, tek tip ve yeter miktarda hammadde bulunması gelmektedir. Bunun dışında bazı işletmelerin yer, kapasite ve teknoloji seçimindeki aksaklıkları diğer sorunları oluşturmaktadır. Araştırma sonunda sözleşmeli ve kontrollü ekim yapılması, hasat zamanlarının iyi saptanması, fizibilite çalışmalarının daha dikkatli yapılması, üretici ve işletmecilerin konu ile ilgili olarak eğitilmeleri önerilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe consumption of frozen fruit and vegetable in the developed countries has gradually increased. The amount of fruits and vegetables grown in our country is of enough capasity to be exported as frozen form. Inspite of the fact that alotof products available in large amount in our country could be exported with the aim of only experiment a few year ago, these ones are able to be exported as frozen form today. It is possible for Turkey to export frozen fruits and vege tables both determining the kinds of these and widening the foreign markets volume in planned way because % 25-30 of fresh fruits and vegetables have become putrid withast being consumed. The aim of research is to find out the problems arising from technological level, the methods put in to practice and un avoid able obstacles of the organizations where fruits and vegetables are kept with the 'method of deep freezing system. The research compries the organizations available in Istanbul and in Bursa. Observation and scientific study realized at four organizations in Bursa at only one organization in Istanbul. As a result of the research, it was observed that fluid frezing bearing is available at only one organization but other ones make use of room type freezing in Bursa region. Required equipment for initial working are different at evei organization but no difference fundamentaly fromm the point of view of methods and working steps .The difficulty of having raw ma terial which is of same type, required sufficiency and suitable for working comes a head. As a second suitable area,capasity and obstacles deriving from having the most suitable technology relating to organizations constitute the other problems. As a result of the research it has been proposed that it is essential to make sow a seed under ; the controll in accordance with agreement, and to determine haruest time and to realize fizi bilite process more carefully, and to train producers and business men with in the frome work of the subject.en_US
dc.format.extent66 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDerin dondurmatr_TR
dc.subjectDeep freezeen_US
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.titleBursa ve İstanbul illerinde derin dondurma yöntemi ile sebze ve meyve muhafaza eden tesislerin uyguladığı yöntemler ve sorunlarıtr_TR
dc.title.alternativeThe methods and problems of deep-freezing and vegetable and fruit preserving facilities in Bursa and Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001857.pdf
  Until 2099-12-31
8.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons