Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4831
Başlık: Sıçan glandula thyroidea'sının innervasyonu ve parankima hücreleri'ne ilişkin ışık mikroskobik bulgular
Diğer Başlıklar: Light microscopic findings of innervation and parenchymal cells of rat glandula thyroidea
Yazarlar: Yardımoğlu, Melda
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mikroskopi
Tiroid bezi
Microscopy
Thyroid gland
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yardımoğlu, M. (1987). Sıçan glandula thyroidea'sının innervasyonu ve parankima hücreleri'ne ilişkin ışık mikroskobik bulgular. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Sıçanlarda glandula thyroidea' nın innervasyonu ve parankiması, ışık mikroskobu düzeyinde incelendi. Cinsiyete göre herhangi bir histolojik fark bulunmadı. Tüm materyalde isthmus glandulae thyroidea görüldü. Folliküller, glandula thyroidea loplarının dorsalinde ve periferinde büyük, sentralde ise küçük çaplıydı. Kblloid ve follikül epiteli, parafolliküler hücreler, oksifil hücreler, mast hücreleri hematoksilen-eosin, demirli hematoksilen-Van Oieson, hematoksilen-shorr, toluidin blue yöntemleri ile incelendi, Glandula thyroidea loplarının üst uçlarından ve isthmus düzeyin den alınan kesitlerde n.laryngeus superior ve n.laryngeus recurrens'e ait ganglionlar bulundu. Bu ganglionlarda iri ve yuvarlak biçimli ganglion hücrelerinin sitoplazması bazofilik, nukleusları büyük ve sentrik yerleşimliydi. Aksonları demonstre etmek için Bielschowsky ve Holmes 'un gümüşleme yöntemleri kullanıldı. Siyah renkte boyanan akson kesitleri, folliküller çevresinde görüldü. Ancak glandula thyroidea içinde ganglion hücresine rastlanmadı. Gomori'nin gümüşleme yöntemi ile folliküller arasında görülen siyah renkli retiküler fibriller bir ağ görünümündeydi. Ayrıca bu yöntemle parafolliküler hücre granülleri de siyah boyandı.Böylece sıçanlarda glandula thyroidea parankiması ile beraber stromada yer alan sinir fibrilleri ve retiküler fibriller incelendi. Parklı gümüşleme yöntemleri sayesinde retiküler fibriller ile sinir fibrillerinin ayırımı yapıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4831
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
001858.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.09 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons