Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4831
Title: Sıçan glandula thyroidea'sının innervasyonu ve parankima hücreleri'ne ilişkin ışık mikroskobik bulgular
Other Titles: Light microscopic findings of innervation and parenchymal cells of rat glandula thyroidea
Authors: Yardımoğlu, Melda
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Mikroskopi
Tiroid bezi
Microscopy
Thyroid gland
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yardımoğlu, M. (1987). Sıçan glandula thyroidea'sının innervasyonu ve parankima hücreleri'ne ilişkin ışık mikroskobik bulgular. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sıçanlarda glandula thyroidea' nın innervasyonu ve parankiması, ışık mikroskobu düzeyinde incelendi. Cinsiyete göre herhangi bir histolojik fark bulunmadı. Tüm materyalde isthmus glandulae thyroidea görüldü. Folliküller, glandula thyroidea loplarının dorsalinde ve periferinde büyük, sentralde ise küçük çaplıydı. Kblloid ve follikül epiteli, parafolliküler hücreler, oksifil hücreler, mast hücreleri hematoksilen-eosin, demirli hematoksilen-Van Oieson, hematoksilen-shorr, toluidin blue yöntemleri ile incelendi, Glandula thyroidea loplarının üst uçlarından ve isthmus düzeyin den alınan kesitlerde n.laryngeus superior ve n.laryngeus recurrens'e ait ganglionlar bulundu. Bu ganglionlarda iri ve yuvarlak biçimli ganglion hücrelerinin sitoplazması bazofilik, nukleusları büyük ve sentrik yerleşimliydi. Aksonları demonstre etmek için Bielschowsky ve Holmes 'un gümüşleme yöntemleri kullanıldı. Siyah renkte boyanan akson kesitleri, folliküller çevresinde görüldü. Ancak glandula thyroidea içinde ganglion hücresine rastlanmadı. Gomori'nin gümüşleme yöntemi ile folliküller arasında görülen siyah renkli retiküler fibriller bir ağ görünümündeydi. Ayrıca bu yöntemle parafolliküler hücre granülleri de siyah boyandı.Böylece sıçanlarda glandula thyroidea parankiması ile beraber stromada yer alan sinir fibrilleri ve retiküler fibriller incelendi. Parklı gümüşleme yöntemleri sayesinde retiküler fibriller ile sinir fibrillerinin ayırımı yapıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4831
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001858.pdf
  Until 2099-12-31
5.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons