Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4829
Title: Selenyumca zenginleştirilmiş sarımsak üretimi
Other Titles: Selenium-enriched-garlic production
Authors: Taban, Süleyman
Sezer, Satı Mehmet
Türkmen, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Turan, Murat Ali
Keywords: Sarımsak
Selenyum
Zenginleştirme
Taşköprü
Garlic
Selenium
Enrichment
Issue Date: 10-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, M. A. vd. (2013). "Selenyumca zenginleştirilmiş sarımsak üretimi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 19-25.
Abstract: İnsan sağlığı açısından son derece önemli bir bitki olarak bilinen sarımsak günümüzde tansiyon düzenleyici ve güçlü bir antiseptik olarak kullanılmaktadır. Selenyum bitkiler için mutlak gerekli bir bitki besin elementi olmamasına rağmen insan ve hayvanlar için oldukça önemlidir. Selenyumun topraktan insan ve hayvanlara olan döngüsünde bitkiler önemli rol oynamaktadır. İnsan ve hayvanların beslenme düzeylerini artırmak amacıyla bitkilere selenyumlu gübreleme yapılması selenyumca zenginleşen sarımsakların tüketimini de artıracaktır. Bu çalışmanın amacı sarımsak bitkisinin selenyumca zenginleştirilmesidir. Bu amaçla Kastamonu-Taşköprü yöresinde düşük selenyum içeriğine sahip toprak koşullarında kurulan tarla denemesinde sarımsak bitkisine sodyum selenat (Na2SeO4) formunda 0 ve 50 g da-1 selenyum uygulanmıştır. Uygulama sonucunda sarımsak bitkisinin yumrularındaki selenyum konsantrasyonunun gövdeye göre daha fazla arttığı belirlenmiştir. Deneme sonucunda yetiştirme ortamına selenyum uygulanmasıyla sarımsak yumrularında selenyum konsantrasyonunun arttığı belirlenmiştir. Erkeklerde günlük 70 µg ve kadınlarda 60 µg olan selenyum gereksinimi selenyumca zenginleştirilmiş sarımsak yumrularının tüketilmesi ile karşılanabilecektir.
It is known that garlic is also a very important vegetable for human health. Besides, garlic has known as tension regulator and a strong antiseptic for a long time and it has used for medical purpose nowadays. Although selenium is not necessary element for plant growth, it is very important element for animals and human beings. Therefore, plants have an important role in the cycle of selenium from soil to animals and human beings. Selenium fertilization is applied on plants with the aim of improving the nutritional levels of human beings and animals. By this way, it is possible to increase the consumption of selenium-rich plants. The aim of this study was to enrich to garlic bulbs with selenium. For this purpose, field experiment involving two levels of Se (0 and 50 g Se da-1 as sodium selenate, Na2SeO4) were conducted at Taşköprü-Kastamonu region by growing garlic plants (Allium sativum L. Cv. Taşkpr-57) in the soil which contained low selenium. Garlic bulb and shoot selenium concentrations were increased with increasing Se application; most of total selenium was localized in bulb. It was determined that selenium could be accumulated in bulb by addition of selenium in plant growing media. This accumulated quantity of selenium could be enough that the important part of per day selenium diet requirement which is 70 µg for men and 60 µg for women can be fulfilled by consumption of selenium-enriched garlic.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154177
http://hdl.handle.net/11452/4829
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_3.pdf155.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons