Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4828
Başlık: Marmara bölgesindeki kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin bugünkü durumu, sorunları ve öneriler
Diğer Başlıklar: The status of melon and water melongrowing in Marmara region at present and its problems and recommedations
Yazarlar: Şeniz, Vedat
Güler, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bitki yetiştirme
Karpuz
Kavun
Marmara Bölgesi
Cultivation
Watermelon
Melon
Marmara region
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güler, M. (1986). Marmara bölgesindeki kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin bugünkü durumu, sorunları ve öneriler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Marmara bölgesinde, anket formu kullanılarak, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Sakarya, Tekirdağ il ve ilçelerine bağlı 34 köyde toplam 63 kavun-karpuz üreticisi ile tohum ekiminden hasada kadar geçen süre içinde üç ayrı devrede görüşülmüş ve kavun-karpuz yetiştiriciliğinin bugünkü durumu saptanmıştır. Üreticilerin işgücü potansiyelinin değerlendirilmesi, tohum, izolasyon, organik ve inorganik gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve pazarlama, girdi temini gibi sorunları tartışılarak, çözümleri için öneriler ileri sürülmüştür.
A survey using " Questionnaire '' forms has been carried out among 63 melon-watermelon growers in 34 villages belonging provincial and sub-provincial areas of Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Sakarya and Tekirdağ in Marmara Region. The survey covered three-steps from sowing till harvest and the situation on growing of melon and watermelon at present were determined. Some problems such as the productive effort of growers and its put to use seed, isolation, organic and inorganic and fertilizing, irrigation, control of pests and diseases, harvest and marketing, input supply, etc., were discussed and recommendation for solving were made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4828
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000225.pdf
  A kadar 2099-12-31
37.06 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons