Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4827
Title: Ülkemiz ıslahçı çeşitlerinden Remzibey- 05 aspir (Carthamus tinctorius L.) tohumlarından üretilen biyodizelin yakıt özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Safflower Remzibey-05 (Carthamus tinctorius L.) seed oil as an alternative feedstock for the production of biodiesel in Turkey
Authors: Karabaş, Hülya
Keywords: Aspir tohumu yağı
Transesterifikasyon
Biyodizel
Metil ester
Safflower seed oil
Transesterification
Biodiesel
Methyl ester
Issue Date: 12-Feb-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karabaş, H. (2013). "Ülkemiz ıslahçı çeşitlerinden Remzibey- 05 aspir (Carthamus tinctorius L.) tohumlarından üretilen biyodizelin yakıt özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 9-17.
Abstract: Bu çalışmada ülkemizde ıslah edilmiş Remzibey-05 aspir tohumundan elde edilen yağdan üretilen metil esterin biyodizel yakıtı olarak alternatif hammadde olabilirliği incelenmiştir. Ülkemizde aspir yetiştiriciliği giderek artmaktadır. Bu artışta aspirin kurak ve kıraç alanlarda yetiştirilebilmesi etkilidir. Çalışmanın ilk aşamasında aspir tohumlarından solvent ekstraksiyon yöntemiyle ham yağ elde edilmiştir. Ekstraksiyon sonunda elde edilen maksimum yağ oranı % 30 olmuştur. Ham aspir yağının eldesinden sonra parametrik çalışmalar yapılarak katalizör olarak sodyum hidroksit (NaOH) kullanılarak bazik transesterifikasyon yöntemi ile aspir tohumu yağı metil esteri üretilmiştir. Maksimum ester dönüşüm oranı % 98 olmuştur. Üretilen metil esterin yakıt analiz sonuçları EN 14214 ve ASTM D 6751 biyodizel standartlarıyla kıyaslanmış ve aspir tohumu yağı metil esteri biyodizel standartlarına uygun bulunmuştur. Sonuçlar göstermiştir ki aspir tohumu yağı metil esteri dizel motorlarda alternatif dizel yakıt olarak kullanılabilecektir.
Safflower Remzibey-05 (Carthamus tinctorius L.) seed oil (SSO) was investigated as an alternative feedstock for the production of a biodiesel fuel. Oilseed crops have always been an important segment in Turkey agriculture. Production of safflower in Turkey is going to increase in the years ahead. Bio-fuels project is one of the most important opportunities for improvement. In the case of production increase, safflower seems most likely for drought lands. In the first phase of this study parametric studies have been done by using safflower seed solvent extraction method as to get safflower seed oil (SSO). SSO is obtained in 30 wt %, by solvent extraction. After obtaining SSO parametric studies have been done and the NaOH catalysts are used in the transesterification method to produce safflower seed oil methyl ester ( SSOME). The maximum oil to ester conversion was 98 %. All of the measured properties of the produced safflower seed oil methyl ester is being compared to the current quality requirements according to EN14214 and ASTM D 6751. The comparison shows that the methyl esters of safflower seed oil could be possible used as diesel fuel replacements.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154176
http://hdl.handle.net/11452/4827
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_2.pdf234.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons