Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4825
Title: Muğla ili Fethiye ilçesinde fasulye alanlarında önemli bazı virüs hastalıklarının araştırılması
Other Titles: Investigation of some important virus diseases on bean plants in Muğla-Fethiye subprovince
Authors: Kılıç, Handan Çulal
Yardımcı, Nejla
Ürgen, Gözde
Keywords: Fasulye
Fasulye adi mozaik virüsü
Yonca mozayik virüsü
Hıyar mozaik virüsü
DAS-ELISA
Bean
Bean common mosaic virus
Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Issue Date: 27-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, H. Ç. vd. (2013). "Muğla ili Fethiye ilçesinde fasulye alanlarında önemli bazı virüs hastalıklarının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 1-8.
Abstract: Bu çalışma Muğla ili Fethiye ilçesinde fasulyede hastalıklara neden olan önemli bazı virüslerin durumunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı survey çalışmalarında virüs simptomu gösteren bitkilerden toplam 112 yaprak örneği alınmıştır. Hastalık etmenlerinin tanılanması serolojik yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Örneklerin serolojik testlenmesinde Fasulye adi mozaik virüsü (Bean common mosaic virus; BCMV), Yonca mozaik virüsü (Alfalfa mosaic virus; AMV) ve Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus; CMV)’ne spesifik antiserumlar kullanılmıştır. DASELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay) testi sonucunda 112 örnekten 28’inde (%25) virüs enfeksiyonu tespit edilmiştir. Testlenen yaprak örneklerinde bu virüslerin tek başına ve karışık enfeksiyonları saptanmıştır. Enfeksiyon oranları %17.85 (20 örnek) BCMV, %3.57 (4 örnek) AMV ve %1.78 (2 örnek) CMV olarak belirlenirken karışık enfeksiyonlarda %0.89 (1 örnek) AMV+CMV ve %0.89 (1 örnek) BCMV+CMV olarak tespit edilmiştir.
This study was conducted to clarify the status of important viruses causing diseases on bean in Muğla-Fethiye subprovince. A total of 112 leaf samples were taken from plants showing disease symptoms during field surveys in 2012. Virus identification was carried out by serological methods. Specific antiserums were used for serological tests to detect Bean common mosaic virus (BCMV), Alfalfa mosaic virus (AMV) and Cucumber mosaic virus (CMV). As a result of DASELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay), 28 out of 112 samples (25 %) were infected with viruses. Single and mixed infections of the viruses were found according to ELISA results. Infection percentages of viruses were 17.85 % (20 samples) for BCMV, 3.57% (4 samples) for AMV and 1.78% (2 samples) for CMV. Mixed infections were about 0.89% (1 sample) for AMV+CMV and 0.89% (1 sample) for BCMV+CMV.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154175
http://hdl.handle.net/11452/4825
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_1.pdf232.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons