Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4818
Title: Çay atığı kompostunun çim alanların oluşturulmasında kullanım olanağı
Other Titles: The use of the waste compost for lawn establishment
Authors: Kütük, Cihat
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Aşık, Barış Bülent
Keywords: Organik atık
Çay atığı
Kompost
Çim alan
Fenolojik karakterler
Bitki besin element
Organic waste
Tea waste
Compost
Lawn
Phenological characteristic
Plant nutrient
Issue Date: 3-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşık, B. B. ve Kütük, C. (2012). "Çay atığı kompostunun çim alanların oluşturulmasında kullanım olanağı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 47-57.
Abstract: Bu çalışmada çay atığı kompostu (ÇAK), ahır gübresi (AG) ve peat (P) çim alan oluşturulmasında kullanım olanağı araştırılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre Ankara koşullarında yürütülmüştür. %40 L. Perenne "Ovation"+%40 F. rubra "Franklin"+%20 P. pratensis "Gerenimo" çim karışımları kullanılarak tarla koşullarında yürütülen çalışmada organik materyaller üst kapak materyali olarak kullanılmıştır. Çim alan oluşturmada kullanılan bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerin yanı sıra çim bitkisinin N, P ve K içerikleri de belirlenmiştir. Çay atığı kompostu ve diğer organik materyallerin çim alan oluşturmada etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. ÇAK kuru ot verimini, fide kuru ağırlığını, desimetrekaredeki kardeş sayısını, dip kaplamayı, yenilenme kabiliyetini, N ve K içeriğini AG ve P’e oranla daha fazla artırmıştır. Yeşil ot verimi, fide boyu, kıştan çıkış durumu ve fosfor içeriği yönünden ÇAK ve AG arasındaki farklılıklar ise önemli bulunmamıştır. Çim bitkisinin yaprak rengi tüm uygulamalarda donuk yeşil olarak belirlenmiştir.
In this study, the use possibilities of tea waste compost, farmyard manure and peat material for lawn establishment were evaluated. The research was established in the randomized block design in Ankara condition. A mixture of lawn species (40% L. perenne "Ovation" + 40% F. rubra "Franklin"+20% P. pratensis "Gerenimo") was used in the research. Tea Waste Compost (TWC), farmyard manure (FYM) and peat (P) were applied as top cover material after seeding. Some morphological and phenological characteristics of lawn considered to create green spaces were evaluated. N, P and K contents of lawn were determined also. The effects of tea waste compost and other organic materials on different characteristics of lawn were found to be statistically significant. Tea waste compost increased dry grass yield, seedling dry weight, tiller number in dm2 , basal covering, regeneration capability, total Nand K content of lawn more than farmyard manure and peat. Differences in terms of fresh grass yield, seedling height, resistance to winter and total phosphorus content were not significant between tea waste compost and farmyard manure. The influences of organic materials on leaf color was similar and lawn had dull green leaf color in all treatments.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154171
http://hdl.handle.net/11452/4818
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_2_5.pdf249.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons