Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4817
Title: Yahyâ bin Bahşî'nin Menâkıb-ı Emîr Sultân (Menâkıb-ı Cevâhir) adlı eseri -inceleme-metin-
Other Titles: Yahyâ bin Bahşî's Menâkib-i Emîr Sultân (Menâkib-i Cevâhir) research and text
Authors: Kemikli, Bilal
Liman, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Emir Sultan
Yahyâ bin Bahşî
Menâkıbu’l-Cevâhir
Research of text
Menâkıb-ı Cevâhir
Metin inceleme
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Liman, H. (2018). Yahyâ bin Bahşî'nin Menâkıb-ı Emîr Sultân (Menâkıb-ı Cevâhir) adlı eseri -inceleme-metin-. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle Emir Sultan ve onun yaşadığı dönemdeki Bursa hakkında ana hatlarıyla bilgi verilmiştir. Daha sonra Menâkıb-ı Cevâhir’in müellifi Yahyâ bin Bahşî tanıtılmış ve ona ait olduğu tespit edilen eserler zikredilmiştir. Menâkıb-ı Cevâhir’in nüshaları, konusu, yazılış sebebi, kaynakları hakkında bilgi verildikten sonra eser, dil ve imlâ özellikleriyle üslûp ve ifade özellikleri açısından incelenmiş ve eserde tespit edilen keramet motifleri, folklorik ve toponomik bilgiler sunulmuştur. Eserin tarihi önemi açıklandıktan sonra seçilen bir nüshası transkribe edilmiştir. Bu incelemeler ve tespitler ışığında Menâkıb-ı Cevâhir’in ve Yahyâ bin Bahşî’nin Tasavvuf ve Türk İslâm Edebiyatı alanlarındaki yeri ve önemi ortaya konmuştur
The text firstly gives information about Emir Sultan and Bursa that he lived in. Then the writer of Menâkıb-ı Cevâhir Yahyâ bin Bahşî has introduced and his works are mentioned. After giving information about the copies of the text, subject of it, reason for writing it and the resources used for writing Menâkıb-ı Cevâhir the work is studied on the language, ortography, style and explanation and the miracles, folkloric and toponomic information that are found in the text, are presented. After explaining the historic importance of the work, aselected copy is transcribed. In consequence Menâkıb-ı Cevâhir and Yahyâ bin Bahşi’s pozition and importance in Tasavvuf and Turkısh Islam Literature has presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4817
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231189.pdf6.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons