Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4816
Title: Toprak özelliklerinin belirlenmesinde spektrofotometrik yansımalardan yararlanma olanakları
Other Titles: Possibilities of using spectrophotometric reflectance to determine soil properties
Authors: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Tekin, Yücel
Tümsavaş, Zeynal
Keywords: Toprak özellikleri
Spektrofotometre
Hassas tarım
Soil properties
Spectrophotometer
Precision agriculture
Issue Date: 26-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, Y. ve Tümsavaş, Z. (2012). "Toprak özelliklerinin belirlenmesinde spektrofotometrik yansımalardan yararlanma olanakları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 37-45.
Abstract: Hassas tarım bileşenlerini kullanılarak toprak özelliklerinin belirlenmesi ile toprak yönetimi ve korumasının etkilerini artırmak ve tarımsal girdi maliyetlerini azaltmak amaçlanmaktadır. Toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hızlı ve güvenilir bir biçimde belirlenerek toprak haritalaması amacı ile değerlendirilmesinde spektrofotometrelerden elde edilen yansıma değerleri kullanılabilmektedir. Spektrofotometreden elde edilen yansıma değerlerinin hassas tarım uygulamalarında kullanılabilmesi için tam çapraz doğrulamalı (full cross-validation) kısmi en küçük kareler (partial least square-PLS) regresyon analizi uygulanarak toplam modeli oluşturmak gerekmektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda oluşturulan modele ait R2 değerlerine bağlı olarak belirlenmesi istenen toprak özelliği ile ilgili tahmin edilebilirlik durumu incelenmektedir. Bu araştırmada toprak özelliklerinin belirlenmesinde spektrofotometreden yararlanma olanakları incelenmiştir.
The application and usage of precision agriculture technologies targeted reduction of agricultural input and improvement of effects of soil management and conservation. Spectrophotometers are used for fast and accurate measurement of soil physical and chemical properties to create soil mapping. To use reflection values obtained from spectrophotometer for precision agriculture application, Partial least squares (PLS) regression analyses with full crossvalidation were performed to establish a model. Regression results show that the predictability performance of the model for desired soil properties. In this research possibilities of using spectrophotometer to determine soil properties have been examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154170
http://hdl.handle.net/11452/4816
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_2_4.pdf364.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons