Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4815
Title: Beyaz nektarin tiplerinin AFLP moleküler markör polimorfizminin prunus cinsine giren önemli türlerle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of AFLP polymorphism white nectarine types with important prunus species
Authors: Gür, Engin
Şeker, Murat
Keywords: Beyaz Nektarin
AFLP
Moleküler markör
White nectarine
Molecular marker
Issue Date: 30-Nov-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gür, E. ve Şeker, M. (2012). "Beyaz nektarin tiplerinin AFLP moleküler markör polimorfizminin prunus cinsine giren önemli türlerle karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 29-36.
Abstract: Bu çalışmada beyaz nektarin tiplerinin diğer Prunus cinsine giren şeftali, nektarin, kiraz, kayısı, badem ve erik ile genetik akrabalık oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla şeftali (Royal Glory), kiraz (Premier Giant), kayısı (Roxana), badem (Texas), nektarin (Caldesi 85), erik (Black Diamond) ve beyaz nektarin (17-BN-01 ve 17-BN-02) genotipleri kullanılmıştır. Genetik akrabalık oranlarını belirlemek için AFLP analizi yapılmıştır. AFLP analizlerinde 6 primer kombinasyon kullanılmış, toplam 282 AFLP fragment elde edilmiştir. AFLP analizleri sonucunda beyaz nektarin tiplerinin diğer şeftali ve nektarin çeşitlerinden farklı genetiksel özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Hazırlanan dendrogramda beyaz nektarin tipleri birbirine genetik olarak en yakın bulunurken, kiraz çeşidi en uzak bulunmuştur.
In this study, the genetic relationships were identified among white nectarine (17-BN-01 and 17-BN-02), peach (Royal Glory), cherry (Premier Giant), apricot (Roxana), almond (Texas), nectarine (Caldesi 85) and plum (Black Diamond) genotypes within observed the Prunus species. For this purpose, 282 AFLP fragments were marked by AFLP analyses, using 6 primer combinations. The results of AFLP analysis have brought out the different genetic characters of white nectarine types from other peach and nectarine varieties. In dendrogram, the genetic distance of white nectarine types were found to be similar, although cherry species were found to be must distant from the genetic of white nectarines.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154169
http://hdl.handle.net/11452/4815
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_2_3.pdf312.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons