Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4809
Başlık: Vakıf ststüsündeki sigorta sandıklarının Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri (işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri)
Diğer Başlıklar: The place of insurance funds under the status of foundation in the Turkish social security system (functioning, problems and solution proposals)
Yazarlar: Alper, Yusuf
Çifcioğlu, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sigorta sandıkları
Social Security Act
Sosyal Sigortalar Kanunu
Insurance funds
Sosyal güvenlik sistemleri
Vakıflar
Social security systems
Foundations
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çifcioğlu, A. (1998). Vakıf ststüsündeki sigorta sandıklarının Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri (işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4809
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
086311.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.04 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons