Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4809
Title: Vakıf ststüsündeki sigorta sandıklarının Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri (işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri)
Other Titles: The place of insurance funds under the status of foundation in the Turkish social security system (functioning, problems and solution proposals)
Authors: Alper, Yusuf
Çifcioğlu, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
Keywords: Sigorta sandıkları
Social Security Act
Sosyal Sigortalar Kanunu
Insurance funds
Sosyal güvenlik sistemleri
Vakıflar
Social security systems
Foundations
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çifcioğlu, A. (1998). Vakıf ststüsündeki sigorta sandıklarının Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri (işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4809
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
086311.pdf
  Until 2099-12-31
5.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons