Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4803
Title: Sıçanlarda değişik ortam ısısının lokal sempatik aktiviteye etkisi
Other Titles: The effect of different ambient temperatures on local sympathetic activity in rats
Authors: Özlük, Kasım
Üner, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Katekolaminler
Sempatik sinir sistemi
Sıçanlar
Catecholamines
Sympathetic nervous system
Rats
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üner, M. (1987). Sıçanlarda değişik ortam ısısının lokal sempatik aktiviteye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İki grup halinde yapılan deneylerde (5 ve 16 - saat) Wistar-Albino sıçanlar (200-260 gr) 5°C, 20°C, 36°C ve 42°C lerde tutularak idrarlarındaki katekolamin miktarı saptandı. Katekolamin yöntem tayini, idrardaki katekolaminleri uygun PH da alüminyum okside bağlamak ve sonra geri alarak okside edip, oksidasyon sırasında açığa çıkan fluoresans şiddetini spectrafotofluorometre'de ölçmek esasına dayanmaktadır. Bulgularımızda 5 saat 42°C lik ortamda tutulan sıçanların idrar miktarları, kontrol grubu olarak çalıştığımız 20°C lik ortamda tutulan sıçanların katekolamin miktarlarından yüksek bulundu. Aynı koşullarda 16 saat 5°C ve 42°C de tutulan sıçanların idrarlarındaki katekolamin miktarında da benzer oranda artış görüldü. Sarnıç olarak ısının, sıçanlarda sempatik sistemi, etkileyerek strese yol açtığı ve stresin de katekolamin miktarını arttırdığı düşünüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4803
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001869.pdf
  Until 2099-12-31
1.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons