Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4802
Title: Trombositlerin glukoz utilizasyonu üzerine aspirin, persantin ve indobufenin etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of aspirin, persantin and indobufen on glucose utilization of platelets
Authors: Özlük, Kasım
Yazgan, Emine
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Aspirin
Dipiridamol
Kan trombositleri
İndobufen
Dipyridamole
Blood platelets
Indobufen
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazgan, E. (1987). Trombositlerin glukoz utilizasyonu üzerine aspirin, persantin ve indobufenin etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu Çalışmada, trombositlerin glukoz kullanımı üzerine aspirin, persantin ve indobufenin etkisi araştırıldı. Deneyler, in vitro koşullarda, sağlıklı kişilerden alınan antikoagülanlı kanın santrifüjü ile elde edilen TZP (Trombositten zengin plazma - 600 000 /mm3) ile yapıldı. Dört grupta gerçekleştirilen deneylerde; 1. grubun TZP sı üzerine 0.11 mol/lt glukoz konuldu, II. grupta TZP+Aspirin+O.11 mol/lt glukoz, III. grupta TZP+Persantin+O.11 mol/lt glukoz, IV. grupta TZP+IndoDufen+ 0.11 mol/lt glukoz kullanıldı. Bu karışımlar 0, 60, 120, 180 ve 240 dakika 37°C de inkübe edildi. İnkübasyon peryotları sonunda perklorik asit ile reaksiyon durdurularak glukoz ve laktat ölçümleri yapıldı. Kontrol grubunda glukoz kullanım ve laktat yapım miktarı ilaçlı gruplara göre daha fazla bulundu. 240. dakikanın sonunda glukoz kullanım miktarı 2.80 ± 0.21 mmol/lt, laktat oluşum değeri 1.75 ± 0.10 mmol/lt dür. İlaç verildikten sonra trombositlerin glukoz kullanımı ve laktat yapımında kontrol grubuna oranla bir azalma görülmektedir. Aspirin kullandığımız olguların glukoz kullanım miktarı 240. dakika sonunda 1.36 ± 0.15 mmol/lt Laktat oluşum değeri 1.24 ± 0.04 mmol/lt bulundu. Persantinli grupta glukoz kullanım miktarı aynı dakika sonunda 1.48 ± 0.16 mmol/lt laktat oluşum değeri 1.32±0.06 mmol/lt dür. Indobüfen kullandığımız olgularda ise glukoz kullanım değeri yine ayni dakika sonunda 1.49 ± 0.13 mmol/lt, laktat oluşum değeri 1.18 ± 0.06 mmol/lt bulundu. Bu bulgulara göre; aspirin, persantin ve indobüfen gibi ilaç lar in vitro koşullarda trombositlerin önemli metabolik yolu olan glikolizi yavaşlatmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4802
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001870.pdf
  Until 2099-12-31
1.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons